Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Pracovná mobilita umelcov v EÚ

14.8.2019 - Európska komisia

Dnes sa spúšťa, tretia a zároveň posledná tohtoročná výzva na posielanie žiadostí o podporu z programu i-Portunus.

Eurobarometer - Európania vnímajú stav Európskej únie optimisticky

5.8.2019 - Európska komisia

Dnes (5.8.2019) Vám prinášame výsledky najnovšieho prieskumu Eurobarometer (EB 91), ktorý prebehol po voľbách do Európskeho parlamentu od 7. júna do 1. júla 2019 vo všetkých 28 krajinách EÚ a piatich kandidátskych krajinách.

Európsky deň pamiatky rómskych obetí holokaustu

2.8.2019 - Európska komisia

Európsky parlament v roku 2015 vyhlásil 2. august za „Európsky deň pamiatky rómskych obetí holokaustu“, s cieľom pripomenúť si 500 000 Rómov – čo v tom čase predstavovalo minimálne štvrtinu celkovej rómskej populácie – ktorí boli zavraždení v nacistami okupovanej Európe.

Komisia zastavila konanie voči Železničnej spoločnosti Slovensko v súvislosti s výkonom inšpekcie

25.7.2019 - Európska komisia

Dňa 25. septembra 2018 Európska komisia zaslala spoločnosti ZSSK oznámenie námietok, v ktorom ju informovala o svojom predbežnom stanovisku v súvislosti so skutočnosťou, že spoločnosť bránila výkonu inšpekcie podniknutej v júni 2016 v zmysle nariadenia č. 1/2003 o antritrustových pravidlách, a to poskytnutím nesprávnych informácií a vymazaním istých údajov z počítača.

Júlový súbor prípadov nesplnenia povinnosti

25.7.2019 - Európska komisia

Slovensko je dotknuté vo viacerých oblastiach.

Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu: Komisia posudzuje riziká a vyzýva na lepšie vykonávanie pravidiel

24.7.2019 - Európska komisia

Európska komisia dnes prijme oznámenie a 4 správy, ktoré pomôžu európskym a vnútroštátnym orgánom lepšie zvládať riziká spojené s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu.