Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Aktivity Europe Direct Trenčín
Novinky

Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

24.2.2021 - Európska komisia

Európska komisia dnes prijala novú stratégiu adaptácie na zmenu klímy, v ktorej vytýčila smerovanie príprav na nevyhnutné dôsledky zmeny klímy.

Komisia navrhuje predĺžiť súčasné pravidlá roamingu o ďalších 10 rokov

24.2.2021 - Európska komisia

Komisia dnes navrhla nové nariadenie o roamingu, aby mohli občania pri cestovaní v EÚ naďalej využívať roaming bez dodatočných poplatkov.

EÚ podporí cezhraničný transfer zdravotníkov na Slovensko

23.2.2021 - Európska komisia

Európska únia koordinuje nasadenie zdravotníckych tímov, ktoré majú pomôcť s liečbou pacientov s COVID-19 na jednotkách intenzívnej starostlivosti na Slovensku.

EÚ založí nové európske partnerstvá a investuje takmer 10 miliárd eur do zelenej a digitálnej transformácie

23.2.2021 - Európska komisia

Komisia dnes navrhla založiť 10 nových európskych partnerstiev medzi Európskou úniou, členskými štátmi a/alebo priemyslom.

Európska komisia skúma podporu plurality médií a kultúrnej rozmanitosti médií

22.2.2021 - Európska komisia

Komisia uverejnila výzvu na predkladanie ponúk s cieľom zmapovať existujúce pravidlá a prístupy na podporu plurality médií a kultúrnej rozmanitosti, najmä pokiaľ ide o význam obsahu všeobecného záujmu.

Priemysel EÚ: Komisia podniká kroky na zlepšenie synergií medzi civilným, obranným a vesmírnym priemyslom

22.2.2021 - Európska komisia

Komisia dnes predkladá akčný plán pre synergie medzi civilným, obranným a vesmírnym priemyslom s cieľom ďalej posilňovať technologický náskok Európy a podporovať jej technologickú základňu.