Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Aktivity Europe Direct Trenčín
Novinky

Nový začiatok v oblasti migrácie: Budovanie dôvery a dosiahnutie novej rovnováhy medzi zodpovednosťou a solidaritou

23.9.2020 - Európska komisia

Európska komisia dnes navrhla nový pakt o migrácii a azyle, ktorý bude zahŕňať všetky prvky potrebné pre komplexný európsky prístup k migrácii.

Jednotné európske nebo: udržateľnejší a odolnejší manažment letovej prevádzky

23.9.2020 - Európska komisia

Európska komisia včera navrhla doplnenie regulačného rámca jednotného európskeho neba v nadväznosti na európsku zelenú dohodu.

Správa Komisie ukazuje, že digitálne verejné služby sa zlepšili v celej Európe

23.9.2020 - Európska komisia

Digitálne poskytovanie verejných služieb sa v Európe za posledné dva roky zlepšilo.

Boj proti nelegálnym drogám: Európska správa o drogách za rok 2020

23.9.2020 - Európska komisia

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová sa zúčastnila virtuálneho predstavenia Európskej správy o drogách za rok 2020 spolu s predsedníčkou správnej rady Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) a riaditeľom centra Alexisom Goosdeelom.

Boj proti rakovine: lepšia ochrana pracovníkov pred karcinogénnymi chemikáliami

22.9.2020 - Európska komisia

Každoročne sa v EÚ objaví zhruba 120 000 prípadov rakoviny v dôsledku vystavenia karcinogénom v práci, čo vedie každý rok zhruba k 80 000 úmrtiam.

Koronavírus: ďalšie štyri členské štáty sa pripojili k rezerve zdravotníckeho vybavenia rescEU

22.9.2020 - Európska komisia

Po Nemecku a Rumunsku sa dnes aj Dánsko, Grécko, Maďarsko a Švédsko stali štátmi, ktoré spravujú rezervu zdravotníckeho vybavenia rescEU.