Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Aktivity Europe Direct Trenčín
Novinky

Pracovný program Komisie na rok 2021 – Od stratégie k realizácii

20.10.2020 - Európska komisia

Komisia prijala svoj pracovný program na rok 2021, ktorého cieľom je zabezpečiť zdravšiu, spravodlivejšiu a prosperujúcejšiu Európu a zároveň urýchliť dlhodobú transformáciu jej hospodárstva, ktoré bude zelenšie a pripravené na digitálny vek.

Európsky rámec umožňujúci reagovať na porušovanie ľudských práv kdekoľvek na svete

20.10.2020 - Európska komisia

Európska komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku dnes predložili spoločný návrh nariadenia Rady o vykonávaní reštriktívnych opatrení (sankcií) proti závažnému porušovaniu ľudských práv vo svete.

Prvé aplikácie na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah sa už prepojili s európskym systémom na zabezpečenie interoperability

19.10.2020 - Európska komisia

Európska komisia s cieľom plne využiť potenciál aplikácií na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah, vďaka ktorým možno prerušiť reťazec cezhraničných infekcií koronavírusom a zachrániť životy, ako i v reakcii na výzvu členských štátov EÚ, zriadila celoúnijný systém na zabezpečenie interoperability – tzv. sieťový priechod.

Nová správa o stave prírody poukazuje na to, že príroda v Európe je naďalej pod tlakom

19.10.2020 - Európska komisia

Úbytok chránených biotopov a druhov pokračuje a spôsobuje ho najmä intenzívne poľnohospodárstvo, urbanizácia, neudržateľné lesné hospodárstvo a zmeny sladkovodných biotopov.

Mapovanie povodní na Slovensku pomocou systému Copernicus

15.10.2020 - Európska komisia

V reakcii na žiadosť Oddelenia civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR aktivovalo Koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie satelitný systém Copernicus.

Komisia predstavuje kľúčové kroky k účinným stratégiám očkovania a zavádzania vakcín

15.10.2020 - Európska komisia

Kým sa Európa učí žiť s pandémiou, vývoj a rýchle globálne nasadenie bezpečných a účinných očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19 zostáva základným kľúčom k možnému riešeniu tejto krízy v oblasti verejného zdravia.