Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Eurobarometer – jeseň 2016: Prisťahovalectvo a terorizmus sa naďalej považujú za najväčšie výzvy, ktorým EÚ čelí

22.12.2016 - Európska komisia

Prisťahovalectvo a terorizmus sa naďalej považujú za najväčšie výzvy, ktorým EÚ čelí, aj keď na nepatrne nižšej úrovni ako pri poslednom prieskume z jari 2016. Podpora priorít a politík Európskej únie zostáva výrazná a od jari 2016 sa ešte zvýšila. To sú dva kľúčové výsledky posledného štandardného prieskumu Eurobarometra, ktoré boli dnes uverejnené spolu s osobitným prieskumom Eurobarometra „Budúcnosť Európy“.

EIF a Európska komisia spúšťajú novú iniciatívu na budovanie kapacít poskytovateľov mikroúverov a sociálneho financovania

22.12.2016 - Európska komisia

Európsky investičný fond (EIF) a Európska komisia ohlasujú novú iniciatívu, ktorá má pomôcť poskytovateľom mikroúverov a financovania sociálnych podnikov rozvinúť podnikateľskú činnosti v rámci programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI).

Bezpečnostná únia: Komisia prijíma prísnejšie pravidlá na boj proti financovaniu terorizmu

21.12.2016 - Európska komisia

Európska komisia dnes prijala balík opatrení, ktoré majú posilniť kapacitu EÚ pre boj proti financovaniu terorizmu a organizovaného zločinu, čím plní svoje záväzky prijaté v akčnom pláne boja proti financovaniu terorizmu z februára 2016.

Bezpečnostná únia: Komisia navrhuje posilniť schengenský informačný systém s cieľom zlepšiť spoluprácu v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti

21.12.2016 - Európska komisia

Komisia dnes navrhla zvýšiť prevádzkovú efektívnosť a účinnosť Schengenského informačného systému (SIS). Tento cieľ sa uvádza v oznámení o ďalšom napredovaní k dosiahnutiu účinnej a udržateľnej bezpečnostnej únie v EÚ a potvrdil ho aj predseda Komisie Juncker vo svojom prejave o stave Únie.

Prehľad vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe: vyššia zamestnanosť, menej chudoby a meniaci sa svet práce

20.12.2016 - Európska komisia

Najnovší ročný prieskum vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe prináša povzbudivé výsledky.

14 percent obyvateľov EÚ nikdy nepoužilo internet, uvádza najnovší Eurostat

20.12.2016 - Európska komisia

Najnovší prieskum Eurostatu ukázal, že 14 percent Európanov ešte nikdy nepoužilo internet, pričom na Slovensku je to 15 percent. Pre porovnanie najviac, až tretina obyvateľstva, doteraz nepoužila internet v Bulharsku, kým naopak v Dánsku a Luxembursku sú to len 2 percentá ľudí. Internetové návyky sa líšia aj medzi generáciami: zatiaľ čo internet používa pravidelne 96 percent mladých vo veku 16 – 24 rokov, v kategórii starších ľudí vo veku od 55 do 74 rokov je to len vyše polovica (57%).