Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Aktivity Europe Direct Trenčín
Novinky

EK schválila presmerovanie finančných prostriedkov na maďarsko-slovenských hraniciach

3.8.2020 - Európska komisia

Európska komisia schválila presmerovanie finančných prostriedkov z politiky súdržnosti na zmiernenie dopadu pandémie a to pomocou úpravy programu Interreg na slovensko-maďarských hraniciach a úpravou programu Inovácia a udržateľný rast v podnikoch v Dánsku.

Zaistenie budúcej vakcíny proti koronavírusu pre Európanov

3.8.2020 - Európska komisia

Európska komisia ukončila prípravné rozhovory s farmaceutickou spoločnosťou o nákupe potenciálnej vakcíny proti COVID-19.

Dodržiavanie práva EÚ členskými štátmi v roku 2019

31.7.2020 - Európska komisia

Európska komisia dnes zverejnila Výročnú správu o monitorovaní uplatňovania práva EÚ.

EK zabezpečuje prístup EÚ k remdeziviru na liečbu ochorenia COVID-19

29.7.2020 - Európska komisia

Európska komisia včera podpísala zmluvu s farmaceutickou spoločnosťou Gilead, vďaka ktorej chce zabezpečiť liečebné dávky Veklury (obchodný názov pre remdezivir).

45 humanitárnych leteckých mostov poskytlo 1100 ton núdzového materiálu

29.7.2020 - Európska komisia

Európska komisia koordinovala a spolufinancovala dodávku viac ako 1,100 ton lekárskeho vybavenia do kritických oblastí v Afrike, Ázii a na americkom kontinente počas pandémie ochorenia COVID-19.

Cena EHSV za občiansku solidaritu venovanú boju proti koronavírusu

27.7.2020 - Európska komisia

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) udelí Cenu za občiansku solidaritu, jednorazové ocenenie na špecifickú tému „Občianska spoločnosť EÚ proti pandémii COVID-19“, ktorá v tomto roku výnimočne nahradí každoročnú Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť.