Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Energetická únia: od vízie k realite

9.4.2019 - Európska komisia

Zo štvrtej správy o stave energetickej únie, ktorá bola prijatá dnes, vyplýva, že Komisia v plnej miere realizovala svoju víziu – stratégiu energetickej únie, ktorá všetkým Európanom zaručuje prístupnú, cenovo dostupnú, bezpečnú, konkurencieschopnú a udržateľnú energiu.

Bezpečnostná únia: Európska komisia víta konečné prijatie nového Európskeho informačného systému registrov trestov o odsúdených štátnych príslušníkoch tretích krajín

9.4.2019 - Európska komisia

Rada dnes schválila návrh Komisie na vytvorenie Európskeho informačného systému registrov trestov o odsúdených štátnych príslušníkoch tretích krajín.

Na čele zoznamu nebezpečných výrobkov sú hračky a automobily

5.4.2019 - Európska komisia

Európska komisia dnes zverejnila správu za rok 2018 o systéme Safety Gate pre nebezpečné výrobky (bývalý systém včasného varovania).

Ako si členské štáty plnia povinnosti v oblasti životného prostredia?

5.4.2019 - Európska komisia

Európa má prísne právne predpisy a politiky na ochranu ovzdušia a vody. Ich vykonávanie je kľúčové pri dosahovaní environmentálnych cieľov.

8. apríl: Medzinárodný deň Rómov: vyhlásenie predstaviteľov EK

5.4.2019 - Európska komisia

Pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa Rómov, ktorý sa oslavuje 8. apríla, prvý podpredseda Frans Timmermans, komisár Johannes Hahn a komisárky Marianne Thyssenová, Věra Jourová a Corin Creţuová uviedli...

Bezpečnosť na cestách: ako sme na tom?

4.4.2019 - Európska komisia

Minulý rok zomrelo na európskych cestách menej ľudí, ale podľa nových predbežných údajov za rok 2018, je potrebné vyvinúť v tomto smere väčšie úsilie.