Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Aktivity Europe Direct Trenčín
Novinky

Dôležité online platformy - čelíme dezinformáciám

30.3.2020 - Európska komisia

Európska komisia zverejnila špecializovanú stránku na boj proti dezinformáciám v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorá obsahuje konkrétne vyvrátenia najrozšírenejších mýtov okolo krízy.

COVID-19: Hospodárska súťaž

30.3.2020 - Európska komisia

Komisia je naďalej odhodlaná poskytovať rýchle protimonopolné usmernenia týkajúce sa iniciatív spolupráce vzhľadom na krízu spôsobenú koronavírusom.

COVID-19: Zabezpečenie voľného pohybu

30.3.2020 - Európska komisia

Európska komisia dnes predstavila praktické usmernenia na zabezpečenie voľného pohybu pracovníkov v kritických povolaniach a vykonávanie dočasného obmedzenia na neopodstatnené cesty do EÚ.

COVID-19: Repatriácia občanov EÚ pokračuje

30.3.2020 - Európska komisia

Európska únia a jej delegácie a agentúry pracujú nepretržite, aby pomohli členským štátom: osloviť tretie krajiny, organizovať repatriačné lety, zabezpečiť pristávacie práva a prístup do vzdušného priestoru, alebo potreby tranzitný prístup či predĺženie víz.

COVID-19: Usmernenia pre výrobu bezpečných zdravotníckych potrieb

30.3.2020 - Európska komisia

Komisia v súčasnosti poskytuje usmernenia na pomoc výrobcom pri zvyšovaní výroby základného lekárskeho vybavenia a materiálu v troch oblastiach: výroba masiek a iných osobných ochranných prostriedkov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na ruky a 3D tlače v súvislosti s prepuknutím koronavírusu.

COVID-19: Pomoc EÚ pre krajiny západného Balkánu a východného partnerstva

30.3.2020 - Európska komisia

V rámci globálnej reakcie na vypuknutie nákazy Európska komisia vyčlenila až 38 miliónov EUR na okamžitú podporu pre krajiny západného Balkánu na riešenie núdzových situácií v oblasti zdravia a prerozdelila 374 miliónov EUR z nástroja predvstupovej pomoci na sociálne-ekonomické oživenie regiónu.