Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Aktivity Europe Direct Trenčín
Novinky

Rozpočet EÚ: Oživenie hospodárstva stimulovaním súkromných investícií

29.5.2020 - Európska komisia

Predsedníčka Európskej komisie oznámila vo svojom príhovore 27. mája 2020, že cieľom Komisie je naštartovať hospodárstvo EÚ stimulovaním súkromných investícií.

Globálnu reakciu na koronavírus podporuje aj Miley Cyrus či Hugh Jackman

29.5.2020 - Európska komisia

Európska komisia oznámila ďalšie kroky globálnej reakcie na koronavírus – globálne opatrenia na zaistenie univerzálneho prístupu k cenovo dostupnej vakcinácii proti koronavírusu, liečebným postupom a testovaniu.

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

28.5.2020 - Európska komisia

Stredobodom plánu obnovy, ktorý včera predstavila Európska komisia, bude nový Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti.

Iniciatíva REACT-EU a úverový nástroj pre verejný sektor na podporu zelených investícií

28.5.2020 - Európska komisia

Európska komisia navrhla, v rámci plánu obnovy, novú iniciatívu REACT - EU na zvýšenie podpory súdržnosti medzi členskými štátmi a podporu odolnosti a udržateľnosti ekonomík v súvislosti s dôsledkami krízy.

EU4HEALTH: Ambiciózny program EK v oblasti zdravia na obdobie 2021 - 2027

28.5.2020 - Európska komisia

Európska komisia predložila aj ambiciózny návrh nového samostatného programu v oblasti zdravia EU4HEALTH na obdobie 2021 – 2027, na účely posilnenia zdravotnej bezpečnosti a prípravy na budúce zdravotné krízy s rozpočtom 9,4 miliardy EUR.

Európska komisia dnes predložila návrh 1,85 biliónového plánu hospodárskeho oživenia

27.5.2020 - Európska komisia

Európska komisia dnes predložila návrh veľkého plánu obnovy; navrhuje vytvoriť nový nástroj obnovy - EÚ pre ďalšie generácie vo výške 750 miliárd EUR, ktorý sa začlení do prepracovaného rozpočtu EÚ na obdobie 2021-2027 v celkovej výške 1,85 bilióna EUR.