Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Pravidlá EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa: Airbnb sa zaväzuje, že dosiahne súlad s požiadavkami Európskej komisie a orgánov EÚ na ochranu spotrebiteľa

20.9.2018 - Európska komisia

V nadväznosti na júlovú výzvu Európskej komisie a orgánov EÚ na ochranu spotrebiteľa sa spoločnosť Airbnb zaviazala vykonať potrebné zmeny svojich podmienok a zlepšiť informácie o cenách.

Rastúce nebezpečenstvo prírodných požiarov si vyžaduje väčšie úsilie v oblasti prevencie

20.9.2018 - Európska komisia

Najnovšia správa Komisie o lesných požiaroch poukazuje na potrebu riešiť zmenu klímy, „aby sme tým, čo prídu po nás, zanechali zdravšiu planétu“, ako zdôraznil predseda Jean-Claude Juncker vo svojej poslednej správe o stave Únie.

Obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou prináša pozitívne výsledky

20.9.2018 - Európska komisia

V piatok 21. septembra uplynie rok, odkedy nadobudla platnosť Komplexná hospodárska a obchodná dohoda (CETA) medzi EÚ a Kanadou.

Európska iniciatíva občanov: Komisia zaregistrovala iniciatívu „Jedzte PÔVODné! Zistite, čo jete“

19.9.2018 - Európska komisia

Kolégium komisárov schválilo registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom „Jedzte PÔVODné! Zistite, čo jete (Eat ORIGINal! Unmask your food)“.

Európska iniciatíva občanov: Komisia registruje iniciatívu „Stop podvodom a zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ“

19.9.2018 - Európska komisia

Kolégium komisárov dnes tiež schválilo registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom „Stop podvodom a zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ“.

Európska komisia predstavuje komplexný prístup k modernizácii Svetovej obchodnej organizácie

18.9.2018 - Európska komisia

Európska komisia dnes predložila prvý súbor návrhov na modernizáciu WTO a prispôsobenie pravidiel medzinárodného obchodu výzvam globálneho hospodárstva.