Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Rola online trhovísk pri výbere DPH a v boji proti daňovým podvodom

11.12.2018 - Európska komisia

Komisia predstavila nové opatrenia, ktoré pripravia pôdu pre hladký prechod na nové pravidlá pre DPH pri elektronickom obchodovaní, platné od januára 2021.

Pokrok v oblasti bezpečnosti

11.12.2018 - Európska komisia

Komisia predložila správu o pokroku dosiahnutom pri budovaní bezpečnostnej únie.

Dohoda o posilnení kybernetickej bezpečnosti

11.12.2018 - Európska komisia

Európsky parlament, Rada a Európska komisia dospeli k politickej dohode v súvislosti s právnym aktom o kybernetickej bezpečnosti, ktorým sa posilňuje mandát agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, ENISA).

Podľa prieskumu v Európe rastie antisemitizmus

11.12.2018 - Európska komisia

Nový prieskum Európskej agentúry pre základné práva odhaľuje, že 9 z 10 európskych Židov má pocit, že antisemitizmus za posledných 5 rokov zosilnel.

Členské štáty a Komisia budú spolupracovať na vývoji európskej umelej inteligencie

7.12.2018 - Európska komisia

Komisia dnes v rámci svojej stratégie týkajúcej sa umelej inteligencie (z apríla 2018) predstavila koordinovaný plán, ktorý vypracovala s členskými štátmi na podporu rozvoja a využívania umelej inteligencie v Európe.

Pomáhame Ježiškovi: Bezpečné výrobky pod stromčekom

6.12.2018 - Európska komisia

Na deň svätého Mikuláša, menej ako dva týždne pred Vianocami, predstavila komisárka Jourová výsledky testovania hračiek a vianočných svetielok.