Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Príprava na brexit bez dohody: pripravenosť podnikov z EÚ v colnej oblasti

18.2.2019 - Európska komisia

V súvislosti s rizikom, že Spojené kráľovstvo môže 30. marca tohto roku opustiť EÚ bez dohody, Európska komisia spúšťa informačnú kampaň zameranú na pripravenosť podnikov z EÚ v oblasti ciel a nepriamych daní, ako je DPH.

Sme bližšie k zriadeniu Európskeho orgánu práce

14.2.2019 - Európska komisia

Európsky parlament a Rada (členské štáty) dospeli k predbežnej dohode o návrhu Komisie zriadiť Európsky orgán práce (ELA). Tento nový orgán EÚ bude podporovať mobilitu pracovnej sily v rámci EÚ za spravodlivých podmienok.

Do eurovolieb zostáva už len 100 dní

14.2.2019 - Európska komisia

Slováci si už o 100 dní - v sobotu 25. mája- zvolia v eurovoľbách svojich 14 zástupcov do Európskeho parlamentu.

Európska iniciatíva občanov: „Žiadajme inteligentnejšiu reguláciu vapingu!“

12.2.2019 - Európska komisia

Európska komisia dnes rozhodla o zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov žiadajúcu inteligentnejšiu reguláciu vapingu (fajčenie elektronických cigariet).

Pripravenosť na brexit: Európska komisia prijala krízové opatrenie (brexit bez dohody) v oblasti železničnej bezpečnosti a prepojenosti

12.2.2019 - Európska komisia

Európska komisia v reakcii na zvyšujúce sa riziko, že Spojené kráľovstvo 30. marca tohto roku opustí EÚ bez dohody (tzv. scenár bez dohody), dnes prijala návrh na zmiernenie významného vplyvu, ktorý by takýto scenár mal na železničnú dopravu a prepojenie medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Zimná hospodárska prognóza 2019

7.2.2019 - Európska komisia

V roku 2019 bude európske hospodárstvo podľa prognózy rásť už siedmy rok po sebe, pričom rast sa očakáva v každom členskom štáte.