Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Aktivity Europe Direct Trenčín
Novinky

Komisia navrhuje oslobodiť od DPH životne dôležitý tovar a služby distribuované Úniou v časoch krízy

12.4.2021 - Európska komisia

Európska komisia dnes navrhla oslobodiť od DPH tovar a služby, ktoré poskytuje Komisia a orgány či agentúry EÚ členským štátom a občanom v prípadoch ak sú distribuované ako súčasť reakcie na núdzovú situáciu v EÚ.

Konferencia o budúcnosti Európy - spustenie občianskej digitálnej platformy

8.4.2021 - Európska komisia

Výkonná rada Konferencie o budúcnosti Európy schválila vytvorenie viacjazyčnej digitálnej platformy, ktorá občanom z celej Únie umožní zapojiť sa do diskusií o budúcnosti EÚ.

Ašpirujúci novinári sa môžu prihlásiť do súťaže Youth4Regions

6.4.2021 - Európska komisia

Európska komisia dnes otvorila 5. ročník súťaže Youth4Regions pre študentov žurnalistiky a mladých novinárov.

Verejné konzultácie Európskej komisie

31.3.2021 - Európska komisia

Verejná konzultácia k revízii smernice o energetickej hospodárnosti budov
Verejná konzultácia o revízii všeobecných farmaceutických právnych predpisov
Verejná konzultácia o revízii daní z tabaku v EÚ

Komisia víta otvorenie programu EU4Health

26.3.2021 - Európska komisia

Komisia víta otvorenie programu EU4Health, ktorý začal platiť dnes a znamená uvoľnenie 5,1 mld. eur na zvýšenie odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti a podporu inovácií v sektore zdravotníctva.

Ako sme na to s (ne)striedaním času?

25.3.2021 - Európska komisia

28. marca 2021 budeme opäť posúvať ručičky na hodinách o hodinu dozadu a začne platiť režim letného času.