Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Aktivity Europe Direct Trenčín
Novinky

Európsky orgán práce začína svoju činnosť

16.10.2019 - Európska komisia

Slávnostnou inauguráciou a prvým zasadnutím správnej rady dnes začína fungovať Európsky orgán práce („European Labour Authority“, ELA), ktorý bude sídliť v Bratislave.

Migrácia: Vzhľadom na nestabilnú situáciu je nutné dosiahnutý pokrok konsolidovať

16.10.2019 - Európska komisia

Komisia dnes predkladá správu o kľúčovom pokroku, ktorý sa dosiahol od roku 2015 v rámci Európskej migračnej agendy.

Štvrtý Európsky týždeň odborných zručností

11.10.2019 - Európska komisia

Európsky týždeň odborných zručností sa v roku 2019 uskutoční v Helsinkách (14. - 18. október). Aj štvrtý ročník, ktorý organizuje Európska komisia v partnerstve s fínskym predsedníctvom Rady EÚ, bude podporovať ľudí všetkých vekových skupín, aby vďaka odbornému vzdelávaniu a príprave (OVP) „objavili svoje talenty“.

Čo najviac ohrozuje rastliny v EÚ?

11.10.2019 - Európska komisia

Komisia dnes uverejnila zoznam 20 regulovaných karanténnych škodcov, ktorých určila ako prioritných škodcov. Medzi nimi sú druhy ako Xylella fastidiosa, chrústovec japonský, fúzač ázijský a pôvodcovia „zelenavosti“ citrusov a čiernej škvrnitosti citrusov, ktorých hospodársky, environmentálny a spoločenský vplyv je na území EÚ najviac citeľný.

Rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027: Čas prijať rozhodnutie

9.10.2019 - Európska komisia

Európska komisia pred zasadnutím Európskej rady (17.- 18. 10. 2019), vyzýva členské štáty EÚ, aby poskytli politické usmernenia pre rokovania s cieľom dosiahnuť do konca tohto roka dohodu o dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027.

Monitor kultúrnych a tvorivých miest

8.10.2019 - Európska komisia

Komisia dnes uverejnila 2. vydanie svojho Monitora kultúrnych a tvorivých miest. Ide o nástroj na porovnávanie a podporu kreatívneho a kultúrneho potenciálu európskych miest, ktorý je kľúčom k hospodárskemu rastu a sociálnej súdržnosti.