Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Komisia uložila spoločnosti Google pokutu vo výške 1,49 mld. eur za nekalé praktiky pri internetovej inzercii

20.3.2019 - Európska komisia

Európska komisia udelila spoločnosti Google pokutu vo výške 1,49 mld. eur za porušenie antitrustových pravidiel EÚ.

Nový online nástroj na účely programu zhovievavosti a konaní o urovnaní v prípadoch kartelov a spolupráce v nekartelových prípadoch

20.3.2019 - Európska komisia

Európska komisia spustila nový online nástroj s názvom eLeniency, ktorého cieľom je uľahčiť podnikom a ich právnym zástupcom predkladanie vyhlásení a dokumentov v rámci konaní o zhovievavosti a urovnaní v prípadoch kartelov, ako aj v rámci spolupráce v nekartelových prípadoch.

Európsky obranný fond na obzore – 525 miliónov eur na Eurodron a iné spoločné výskumné a priemyselné projekty

20.3.2019 - Európska komisia

Komisia prijala pracovné programy týkajúce sa spolufinancovania spoločných obranných priemyselných projektov v rokoch 2019 – 2020 v celkovej výške až 500 miliónov eur.

Únia kapitálových trhov: Komisia informuje o dosiahnutom pokroku pred zasadnutím Európskej rady

15.3.2019 - Európska komisia

Komisia dnes hodnotí pokrok dosiahnutý pri budovaní jednotného kapitálového trhu, a to aj z hľadiska udržateľného financovania, a vyzýva vedúcich predstaviteľov EÚ, aby nepoľavili v úsilí vybudovať základy únie kapitálových trhov.

Rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027: Predbežná dohoda o finančnej podpore opatrení v oblasti životného prostredia a klímy

13.3.2019 - Európska komisia

Európska komisia víta predbežnú dohodu, ku ktorej dospel Európsky parlament a Rada, o Programe pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE ako súčasť dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027.

Posun k lepšej ochrane oznamovateľov v celej EÚ

12.3.2019 - Európska komisia

Európsky parlament a členské štáty dnes dosiahli predbežnú dohodu o nových pravidlách, ktorými sa zaručí vysoká úroveň ochrany oznamovateľov porušenia práva EÚ.