Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Novinky

Ako zlepšiť výber DPH a dane z príjmov právnických osôb

18.12.2017 - Európska komisia

Európska komisia dnes uverejnila súbor odporúčaní pre členské štáty, ktoré sa týkajú ich spolupráce s cieľom lepšieho výberu DPH a dane z príjmov právnických osôb do vnútroštátnych rozpočtov. Z výsledkov vyplýva najmä skutočnosť, že pre krajiny EÚ budú mimoriadne dôležité investície do digitálnych technológií a informačných systémov, ako aj investície do ľudských zdrojov, ak chcú zlepšiť svoje verejné financie.

Únia kapitálových trhov: ako uľahčiť prístup MSP na kapitálové trhy

18.12.2017 - Európska komisia

Komisia dnes (18.12.) začína verejnú konzultáciu o tom, ako uľahčiť malým a stredným podnikom (MSP) prístup na verejné trhy. Financovanie MSP prostredníctvom verejných trhov sa od finančnej krízy ešte úplne nezotavilo, aj keď kótovanie na burze môže v zásadnej miere posilniť ich životaschopnosť. Týka sa to kótovania akcií a dlhopisov na „rastových trhoch MSP“, ktoré predstavujú novú kategóriu obchodných miest pre malých emitentov.

Junior internet

18.12.2017 - Európska komisia

AMAVET otvoril registráciu na 13. ročník súťaže Junior internet, určenej žiakom základných a stredných škôl do 20 rokov, ktorí nemajú ukončené stredoškolské vzdelanie.

Komisia schválila dve nové chránené označenia pôvodu - pre slovenské a francúzske vína

15.12.2017 - Európska komisia

Európska komisia dnes (15.12.) schválila žiadosť o zápis dvoch názvov vín do registra Chránených označení pôvodu (CHOP),pre slovenský „Skalický Rubín“ a pre francúzsky „La Clape“.

Predseda EK Jean-Claude Juncker sa stretol s lídrami krajín V4 a s talianskym premiérom

14.12.2017 - Európska komisia

Toto stretnutie sa uskutočnilo pred začiatkom dnešného samitu a jeho hlavnou témou boli otázky migrácie. Všetky zúčastnené strany potvrdili svoje odhodlanie riešiť spoločné výzvy v tejto oblasti spoluprácou.

Ste kompatibilní s Galileom?

13.12.2017 - Európska komisia

Včera boli na obežnú dráhu vypustené ďalšie štyri satelity navigačného systému Galileo, čím sa súčasná konštelácia rozrástla na 22 satelitov.