Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii funguje už 10 rokov

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii funguje už 10 rokov

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) vznikol s cieľom pomáhať pracovníkom, ktorých postihlo zrušenie podniku alebo úpadok konkrétneho hospodárskeho odvetvia. Fond je príkladom európskej solidarity v praxi, keďže poskytuje finančnú podporu členským štátom, aby pomáhali pracujúcim a firmám prispôsobiť sa zmenám v pravidlách obchodu.

Od svojho založenia v roku 2007 bolo Komisii doručených 148 žiadostí z 21 členských štátov, ktoré dosahujú takmer 600 miliónov EUR spolufinancovaných z EGF na podporu 138 888 prepustených pracovníkov a 2 944 osôb, ktoré nie sú zamestnané, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET).

Aby členské štáty mohli využívať finančnú podporu z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, musia predložiť príslušnú žiadosť. EÚ môže spolufinancovať až 60 % nákladov na reintegráciu prepustených pracovníkov na trh práce.

Presnejšie, EGF spolufinancuje projekty vrátane opatrení, ako sú napríklad pomoc pri hľadaní práce, kariérne poradenstvo; vzdelávanie, odborná príprava a rekvalifikácia; mentorstvo a koučovanie; podnikanie a zakladanie podnikov.

Viac nájdete v priloženej tlačovej správe.Dokumenty na stiahnutie:
Tlačová správa.pdf (PDF, 692 kB)

Zverejnené 7. marec 2017