Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Len 1 z 3 riadiacich pracovníkov v EÚ sú ženy, prekvapivo vedie Východná Európa

Len 1 z 3 riadiacich pracovníkov v EÚ sú ženy, prekvapivo vedie Východná Európa

Pri príležitosti nadchádzajúceho Medzinárodného dňa žien dnes Eurostat uverejnil štatistiku, z ktorej vyplýva, že riadiacu pozíciu zastáva vo firmách s 10 a viac zamestnancami so sídlom v Európskej únii približne 7,3 milióna osôb – z toho ženy tvoria len 35 percent, hoci ich zastúpenie na pracovnom trhu v rámci EÚ je podobné ako v prípade mužov.

Na Slovensku dosahuje podiel žien na riadiacich pozíciách 38 percent, čo je mierne nad priemerom EÚ. Najlepšie v tomto ohľade je na tom Lotyšsko, ktoré je zároveň jediným členským štátom EÚ, kde riadiacu pozíciu zastáva viac žien ako mužov (53 percent). Nasledujú Bulharsko, Poľsko (obe 44 percent), Írsko (43 percent), Estónsko (42 percent), Litva, Maďarsko a Rumunsko (všetky 41 percent). Naopak, žien na riadiacich pozíciách bolo najmenej v Nemecku, Taliansku, na Cypre (všetky 22 percent), v Belgicku, Rakúsku (obe 23 percent) a v Luxembursku (24 percent).

Z najnovších údajov, ktoré sú z roku 2014, zároveň vyplýva, že ženy na riadiacich pozíciách v EÚ zarábajú v priemere o 23,4 percenta menej ako muži. Tieto rozdiely boli najnižšie v Rumunsku (5 percent), nasledovali Slovinsko (12,4 percenta), Belgicko (13,6 percenta) a Bulharsko (15 percent). Naopak, ženy na riadiacich pozíciách zarábali až o takmer tretinu menej ako ich mužskí kolegovia v Maďarsku (33,7 percenta), Taliansku (33,5 percenta) a v Českej republike (29,7 percenta).

Slovensko je krajina so 4.najvyšším rozdielom v odmeňovaní mužov a žien a dosahuje mieru 28,3 percenta.

Viac sa dočítate v priloženej tlačovej správe Eurostatu.Dokumenty na stiahnutie:
Tlačová správa_Eurostat.pdf (PDF, 634 kB)

Zverejnené 6. marec 2017