Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Aká je digitálna pripravenosť vašej krajiny? Európa sa zlepšuje, ale mnohé štáty majú stále čo zlepšovať

Aká je digitálna pripravenosť vašej krajiny? Európa sa zlepšuje, ale mnohé štáty majú stále čo zlepšovať

Európska komisia dnes uverejnila výsledky Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) za rok 2017, ktorý je nástrojom na prezentáciu výkonnosti 28 členských štátov smerom k digitálnej ekonomike a spoločnosti. Medzi meranými ukazovateľmi sú napríklad miera pokrytia pevného a mobilného širokopásmového pripojenia, používanie internetu medzi občanmi, miera elektronického obchodu, či elektronická štátna správa.

Celkovo si EÚ v porovnaní s minulým rokom polepšila, ale pokrok by mohol byť rýchlejší a situácia sa v jednotlivých členských štátoch značne líši. Najlepšie hodnotenie v DESI tento rok dosiahli Dánsko, Fínsko, Švédsko a Holandsko. Najväčší pokrok zasa zaznamenali Slovensko, ktoré obsadilo 20. priečku a Slovinsko.

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie Dušan Chrenek tento výsledok uvítal slovami: „Slovensko si polepšilo v oblasti využívania digitálnych technológii. Výrazne sa rozšírilo najmä využívanie mobilného širokopásmového pripojenia a zlepšili sa digitálne verejné služby, a to aj vďaka využitiu európskych fondov na nové inovatívne projekty. Európska únia výrazne podporuje Slovensko, aby ľudia a podniky mali možnosť plne využívať príležitosti, ktoré nám ponúka rýchly internet a moderné digitálne technológie.“

Naopak, najhoršie sa z členských štátov umiestnili Rumunsko, Bulharsko a Grécko.

Viac detailov sa dočítate v tlačovej správe.
Dokumenty na stiahnutie:
Tlačová správa.pdf (PDF, 749 kB)
DESI_Slovensko.pdf (PDF, 409 kB)
DESI_Profil za Slovensko.pdf (PDF, 345 kB)

Zverejnené 3. marec 2017