Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia vyzvala členské štáty, aby zvýšili svoje úsilie v oblasti migrácie

Komisia vyzvala členské štáty, aby zvýšili svoje úsilie v oblasti migrácie

Komisia dnes uverejnila tri správy o pokroku v oblasti migračnej politiky, a to Desiatu správu o premiestňovaní a presídľovaní, Piatu správa o pokroku pri plnení vyhlásenia EÚ a Turecka a Druhú správa o pokroku dosiahnutom pri realizácii európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Spravila tak pred budúco týždňovým zasadnutím Európskej rady.

V správach EK opätovne vyzýva členské štáty, aby zrýchlili premiestňovanie migrantov, a znížili tak tlak na Taliansko a Grécko. Záväzky si doteraz v plnej miere splnilo len niekoľko z nich, čo ukazuje práve Desiata správa o premiestňovaní a presídľovaní. Tá zároveň konštatuje, že celkový počet premiestnených osôb sa v rámci EÚ zvýšil.

Najviac osôb relokovali Francúzsko (2758 osôb), Holandsko (1486), Portugalsko (1085) a Fínsko (1064). Z pohľadu plnenia svojho záväzku bola pritom najúspešnejšia Malta, ktorá si záväzok splnila už na 73 percent, nasledovali Írsko (53 percent), Fínsko (51 percent) a Lotyšsko (47 percent). Slovensko doposiaľ relokovalo 16 osôb z Grécka.

Od júla 2015 bolo tiež podľa správy doposiaľ v rámci systému presídľovania EÚ presídlených 14 422 osôb, čo znamená, že členské štáty už naplnili svoj záväzok z júla 2015 na takmer 65 percent. Najviac osôb sa podarilo presídliť Nórsku (2924), hoci nie je členským štátom EÚ, nasledovali Veľká Británia (2200), Rakúsko (1643) a Nemecko (1403). Slovensku sa doposiaľ nepodarilo presídliť ani jednu z prisľúbených 100 osôb.

Komisia členské štáty zároveň vyzvala, aby si splnili politický záväzok a do konca marca dodali chýbajúci personál a vybavenie pre Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž, keďže ani päť mesiacov po začatí jej činnosti sa stále nepodarilo nájsť dostatok spoločných investícií a nasadenia, aby sa plnohodnotne sprevádzkovala.

EK tiež predstavila nové opatrenia na účinnú a dôveryhodnú politiku EÚ v oblasti návratu, ako aj súbor odporúčaní pre členské štáty k tomu, ako zvýšiť účinnosť konania o návrate.

Viac podrobností sa dočítate v priložených tlačových správach.
Dokumenty na stiahnutie:
Tlačová správa 1.pdf (PDF, 699 kB)
Tlačová správa 2.pdf (PDF, 701 kB)

Zverejnené 2. marec 2017