Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Programy MEDIA a „Tvorivá Európa“ v strede záujmu 65. ročníka filmového festivalu v Cannes

Programy MEDIA a „Tvorivá Európa“ v strede záujmu 65. ročníka filmového festivalu v Cannes

Do oficiálneho výberu tohtoročného filmového festivalu v Cannes sa dostalo osemnásť filmov podporovaných programom Európskej komisie MEDIA, pričom sedem z nich bude súťažiť o Zlatú palmu, medzi inými filmy „Amour“ Michaela Hanekeho, „The Angels’ Share“ Kena Loacha a „Jagten“ Thomasa Vinterberga. Androulla Vassiliou, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, odovzdá počas festivalu prvú „cenu MEDIA“ iránskemu filmovému tvorcovi Asgharovi Farhadimu a bude tiež diskutovať s filmovými režisérmi a tvorcami o Komisiou navrhnutom novom programe „Tvorivá Európa“, ktorého súčasťou je aj MEDIA. Nový program, ktorý sa zameriava na kultúrne a kreatívne odvetvia sa teší silnej podpore zo strany ministrov kultúry a ministrov zodpovedných za oblasť audiovizuálnej tvorby v rámci EÚ.

„Veľmi ma teší, že európske filmy majú v Cannes znova silné zastúpenie. Je to najkrajšia odmena za našu činnosť a dôkaz, že Európa môže prostredníctvom cielených investícií priniesť odvetviam audiovizuálnej tvorby a kultúry značnú pridanú hodnotu,“ vyhlásila komisárka Vassiliou. „Náš budúci program „Tvorivá Európa“ pomôže európskemu filmovému priemyslu čeliť výzvam, akými sú digitalizácia a globalizácia a bude naďalej zachovávať a podporovať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť v Európe. Som veľmi šťastná, že profesijné združenia v oblasti kinematografie vrátane uznávaných režisérov, hercov a herečiek podporujú náš budúci program.“

Dňa 20. mája odovzdá pani Vassiliou cenu MEDIA 2012 za najlepší európsky filmový projekt iránskemu filmovému tvorcovi Asgharovi Farhadimu a jeho francúzskemu producentovi spoločnosti Memento Films Production. Cenu tvorí grant vo výške 60 000 EUR na realizáciu Farhadiho nového filmu, ktorý sa bude na jeseň natáčať v Paríži a na jeho predmestiach. Večer komisárka Vassiliou vystúpi po slávnom červenom koberci po schodoch, aby sa zúčastnila premietania jedného z európskych filmov, ktoré súťažia o Zlatú palmu.

Dňa 21. mája komisárka Vassiliou a prezident festivalu Gilles Jacob budú hostiteľmi verejnej diskusie o programe „Tvorivá Európa“, v ktorom sa plánuje značné zvýšenie objemu finančných prostriedkov na oblasť kinematografie a kultúry. Investície do rast podporujúcich kultúrnych a kreatívnych odvetví sa vzhľadom na hospodársky význam a potenciál týchto odvetví považujú za veľmi dôležité ako pomoc pri prekonaní krízy: tieto odvetvia v súčasnosti prispievajú až do výšky 4,5 % k HDP EÚ a je v nich zamestnaných 8,5 milióna ľudí v Európe. Európsky audiovizuálny trh má sám hodnotu viac ako 100 miliárd EUR a poskytuje 1,2 milióna vysokokvalifikovaných pracovných pozícií v rámci EÚ.

Dňa 22. mája Komisia usporiada aj podujatie so zástupcami štátnych a regionálnych filmových fondov z členských štátov a tretích krajín, na ktorom sa bude diskutovať o nových finančných nástrojoch, ktoré má filmový priemysel k dispozícii.

Za 20 rokov filmy podporované programom MEDIA získali na festivale v Cannes 12 Zlatých paliem, 13 Veľkých cien a 9 cien za najlepšiu réžiu (pozri ďalej uvedený zoznam).

Súvislosti

Od roku 1991 sa v rámci programu MEDIA (akronym francúzskeho označenia „Mesures pour encourager le développement de l´industrie audiovisuelle“ – Opatrenia na podporu rozvoja audiovizuálneho priemyslu) investovalo 1,6 miliardy EUR do rozvoja filmu, distribúcie, vzdelávania a inovácie, s cieľom zvýšiť rozmanitosť a medzinárodnú konkurencieschopnosť európskej kinematografie a audiovizuálneho priemyslu.

V rámci programu MEDIA na roky 2007 – 2013 by sa malo do európskeho filmového priemyslu investovať 755 miliónov EUR, s cieľom zlepšiť distribúciu a propagáciu európskych filmov a posilniť konkurencieschopnosť tohto odvetvia. Približne polovica finančných prostriedkov je určená distribútorom, ktorí uvádzajú filmy vyrobené mimo ich vlastného domáceho trhu, 20 % je vyčlenených na rozvoj nových filmových projektov a zvyšok je pridelený na podporu a vzdelávanie. Vybrané produkčné spoločnosti dostávajú subvencie v priemernej výške 50 000 EUR.

Komisia navrhla rozpočet vo výške 1,8 miliardy na program „Tvorivá Európa“, z ktorého viac ako 900 miliónov EUR bude pridelených programu MEDIA.

Ďalšie informácie:


Program MEDIA
Medzinárodný filmový festival v Cannes

Zverejnené 16. máj 2012