Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > VYHLÁSENIE FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE O 3x2 A 3x1 PERMANENTKY NA FESTIVAL BAŽANT POHODA

VYHLÁSENIE FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE O 3x2 A 3x1 PERMANENTKY NA FESTIVAL BAŽANT POHODA

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ako súčasť siete Eurodesk vyhlasuje kreatívnu fotografickú súťaž

„Eurodesk foto moment“

Najkreatívnejšie fotografie budú odprezentované na festivale Bažant Pohoda!
Pre víťazov/-ky sú pripravené zaujímavé ceny.

AKO SA ZAPOJIŤ?

 • Zhliadni kontakty na našej stránke http://www.iuventa.sk/sk/Eurodesk/Kontakty.alej.

 • Zavolaj/napíš a navštív niektorého z našich regionálnych spolupracovníkov/-čok a dohodni si stretnutie, na ktorom si budeš môcť vybrať jednu z nálepiek obsahujúcej logo Eurodesku.

 • Nalep ju na niečo/na niekoho!

 • Sprav fotografiu tak, aby v kompozícii figurovala aj nálepka Eurodesku.

 • Pošli nám e-mail, ktorý bude obsahovať súťažnú fotografiu, priezvisko, meno a telefónne číslo na milos.ondrasik@iuventa.sk.


KRITÉRIÁ HODNOTENIA

 • posolstvo fotografie;

 • kreativita a zábava;

 • formálne kritériá a kvalita.


PRIHLÁSENIE

Do súťaže sa môžeš prihlásiť zaslaním e-mailu, ktorý bude obsahovať súťažnú fotografiu, priezvisko, meno a telefónne číslo na milos.ondrasik@iuventa.sk.

PRAVIDLÁ ÚČASTI

Zapojiť sa môže každý vo veku 15 – 30 rokov, kto v stanovenom termíne pošle fotografiu spĺňajúcu podmienky súťaže na milos.ondrasik@iuventa.sk.

 • Súťažiaci/-a účasťou v súťaži potvrdzuje svoj súhlas s pravidlami súťaže.

 • Do súťaže budú zaradené len tie fotografie, ktoré splnia kritérium zakomponovania nálepky do kompozície fotografie (nálepku je možné bezplatne vyzdvihnúť u našich regionálnych spolupracovníkov/-čok).

 • Súťažiaci/-a môže do súťaže zaslať iba jednu fotografiu.

 • Súťažiacim/-ou môže byť jednotlivec alebo skupina ľudí (autorský kolektív), ktorú však bude zastupovať človek, ktorý prihlásil príspevok do súťaže.

 • Zaslaním fotografie do tejto súťaže súťažiaci/-a súhlasí s použitím fotografie na propagáciu alebo v rámci kampane organizátormi súťaže bez ohľadu na to, či získa ocenenie.

 • Fotografie vyhodnotí hodnotiaca komisia na základe harmonogramu. Rozhodnutie hodnotiacej komisie je konečné, výsledky nebudú oznamované jednotlivcom poštou. Víťazom/-kám bude zaslaný e-mail do 25. júna 2012 a ich mená budú zverejnené na internetových stránkach www.iuventa.sk, www.eurodesk.sk, www.facebook.com/iuventa, a www.facebook.com/ eurodesk.slovensko.

 • Súťažné fotografie nesmú obsahovať žiadny materiál, ktorý je chránený autorskými právami iných osôb, ako sú autori/-ky fotografie.


HLAVNÉ DÁTUMY

 • Uzávierka prihlášok fotografií do súťaže: štvrtok 21. jún 2012 o 23:59:59

 • Vyhlásenie víťazov: pondelok 25. jún 2012


VYHODNOTENIE

Troch/-i výhercov/-kyne hlavnej ceny a troch/-i výhercov/-kyne druhej ceny vyberie 3-členná komisia (projektový manažér Eurodesku, odborný pracovník a odborná pracovníčka z oddelenia vzťahov s verejnosťou IUVENTY).

Podrobné pravidlá súťaže nájdete v štatúte súťaže a v inštrukciách k súťaži na internetovej stránke www.eurodesk.sk. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžeš obrátiť na projektového manažéra Eurodesku:

Mgr. Pavel Pavlovkin
Národná agentúra Mládež v akcii
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže / Slovak Youth Institute
Búdková 2
SK - 811 04 Bratislava 1
tel.: (421-2) 59 29 63 10
m.t.: (421-908) 82 04 42
web: www.iuventa.sk, www.eurodesk.sk,
web: www.facebook.com/iuventa, www.facebook.com/ eurodesk.slovensko
Dokumenty na stiahnutie:
pravidlá súťaže_eurodesk.pdf (PDF, 365 kB)

Fotogaléria:


Zverejnené 18. máj 2012