Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Životné prostredie: Učte sa využívať vodu rozumnejšie spolu s vodným nadšencom Walterom

Životné prostredie: Učte sa využívať vodu rozumnejšie spolu s vodným nadšencom Walterom

Európska komisia zverejnila nový virtuálny videoklip ako súčasť kampane „Generation Awake!“ (Prebudená generácia), ktorá upozorňuje spotrebiteľov na nebezpečenstvá súvisiace s neudržateľnými spotrebiteľskými návykmi. V klipe účinkuje vodný nadšenec Walter v podobe nervózneho vedra, ktoré sa zaoberá otázkou nadmernej spotreby vody. Klip je prepojený s webovými stránkami projektu Generation Awake vo viacerých jazykoch, ktorých cieľom je podnietiť občanov, aby uvažovali o svojich spotrebiteľských návykoch, a pomôcť im pri zmene správania a osvojení si udržateľnejšieho životného štýlu.

Tento rok sa v rámci uvedenej kampane začne aj niekoľko ďalších aktivít a webovej lokalite projektu pribudne nová sekcia zameraná na tzv. vodnú stopu tovarov, ako sú rifle, hamburgery alebo pivo. V septembri 2012 bude mať verejnosť možnosť zapojiť sa do videosúťaže a začiatkom jesene sa budú konať v Taliansku, Holandsku, Rumunsku a Španielsku podujatia, ktorých cieľom bude inšpirovať ľudí a motivovať ich, aby zmenili svoje správanie.

Chronológia

Generation Awake je kampaň Európskej komisie v oblasti efektívneho využívania zdrojov. Cieľom je zvýšiť informovanosť o environmentálnych, hospodárskych, sociálnych a osobných dôsledkoch neudržateľného plytvania prírodnými zdrojmi a naštartovať zmeny spotrebiteľských návykoch a správaní. Konečným cieľom je pomôcť občanom pri každodennom vytváraní zodpovedných spotrebiteľských návykov.

Od svojho vytvorenia v októbri 2011 prilákali webové stránky, ktoré sú k dispozícii v 23 jazykoch EÚ, viac ako 200 000 návštevníkov. Videoklip ku kampani si pozrelo viac ako 1 milión ľudí a jej stránka na Facebooku (www.facebook.com/generationawake) má už takmer 13 000 fanúšikov. Kampaň je osobitne určená pre mladých obyvateľov miest a rodiny v celej Európskej únii a zámerom je nielen zvýšiť povedomie o dôležitosti efektívneho využívania zdrojov, ale tiež podporiť zmenu ich návykov.

Ďalšie informácie:

Všetky podrobnosti o kampani nájdete na jej viacjazyčnej webovej lokalite
Stránka kampane na Facebooku

Zverejnené 23. máj 2012