Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Zapojte Vašu strednú školu aj tento rok do súťaže Mladý Európan

Zapojte Vašu strednú školu aj tento rok do súťaže Mladý Európan

Zastúpenie Európskej komisie a 9 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasujú tento rok už trinásty ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená študentom 2. a/alebo 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Záštitu nad súťažou v roku 2018 prevzal podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, pán Maroš Šefčovič. Súťaž sa realizuje v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie v SR. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR.

Súťaže sa v prvom regionálnom kole môže zúčastniť maximálne 15 trojčlenných družstiev. Prihlášky do regionálnych kôl je možné posielať do 19. marca 2018. Regionálne kolá Mladého Európana sa uskutočnia v rozmedzí od 26. marca až do 27. apríla 2018.

Prvé kolo regionálnych súťaží bude pozostávať z vedomostného testu o Európskej únii. V druhom kole preukážu súťažiaci svoje jazykové vedomosti v súťažnej jazykovej tajničke. Do tretieho kola regionálnych súťaží postúpia tri najlepšie súťažiace družstvá, v ňom ich čakajú zaujímavé vedomostné otázky doplnené obrázkami. Víťazi regionálnych kôl postupujú do finálneho celonárodného kola.

V prípade záväzného záujmu Vašej školy o účasť vo vedomostnej súťaži „Mladý Európan 2018", vyplňte, prosíme, priložený formulár prihlášky a zašlite ho O B R A T O M na adresu:

Europe Direct Trenčín
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/ 20A
911 01 Trenčín

alebo elektronicky: europe.direct@tsk.sk

V prípade veľkého záujmu o účasť v súťaži zo strany stredných škôl cieľového regiónu centra Europe Direct Trenčín zaradíme do jej tohtoročného kola max. prvých 15 prihlásených škôl, podľa dátumu a času doručenia prihlášky.

V prílohe nájdete Prihlášku do súťaže, Súťažný poriadok ME 2018 a Štatút súťaže ME 2018.Dokumenty na stiahnutie:
Prihláška do súťaže.doc (DOC, 57 kB)
Štatút súťaže ME 2018.pdf (PDF, 190 kB)
Súťažný poriadok ME 2018.pdf (PDF, 141 kB)

Zverejnené 12. marec 2018