Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Najúspešnejšími Mladými Európanmi sú opäť gymnazisti z Prievidze

Najúspešnejšími Mladými Európanmi sú opäť gymnazisti z Prievidze

Gymnazisti z Prievidze preukázali množstvo vedomostí o Európskej únii a v júni na národnom kole súťaže Mladý Európan budú súťažiť v celoslovenskej konkurencii víťazov regionálnych kôl.

Už tradične v apríli sa na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan. Z 15-tich stredných škôl z Trenčianskeho kraja sa víťazom stali študenti z Gymnázia Prievidza.

V poradí už 13. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan vyhlásilo tento rok Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a 9 regionálnych informačných centier Europe Direct. Na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) súťažilo 15 stredných škôl. V úvode ich slávnostne privítala komunikačná tajomníčka Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku pani Ľubica Debnárová, ktorá ako predsedkyňa poroty zároveň súťaž slávnostne otvorila.

Na 15 zúčastnených tímov čakali celkovo 3 súťažné kolá. Vedomostný test o Európskej únii pozostávajúci z 50 otázok, jazyková krížovka, a pre 3 najlepšie mužstvá z prvých dvoch kôl, boli pripravené finálové otázky doplnené o obrazové ilustrácie. „Študenti mali možnosť zmerať si svoje sily vo vedomostiach o Európe. Zábavnou formou mali príležitosť naučiť sa veľa nového o histórii, geografii, osobnostiach či najvýznamnejších pamätihodnostiach v Európskej únii. Dúfame, že vedomosti, ktoré nadobudli pri príprave na súťaž, zužitkujú aj v budúcnosti“ uviedla organizátorka súťaže Veronika Králiková z Europe Direct Trenčín.

Víťazom súťaže sa stali študenti z Gymnázia v Prievidzi, Tomáš Štrba, Tomáš Vlčko a Lukáš Vavrinec s celkovým počtom 361 bodov, ktorých sprevádzala Mgr. Zuzana Laluhová, na druhom mieste skončili žiaci z Gymnázia v Púchove, Karolína Hološková, Žofia Lutišanová a Marek Miček s celkovým počtom 215 bodov a tretie miesto obsadilo Gymnázium J.Jesenského Bánovce nad Bebravou a žiaci Tereza Kollárová, Iveta Trebichavská a Alžbeta Hrabošová s celkovým počtom 164 bodov.

Všetkým srdečne gratulujeme, víťazom držíme palce na národnom kole a pedagogickému zboru ďakujeme za prípravu študentov na regionálne kolo súťaže.



Fotogaléria:


Zverejnené 12. apríl 2018