Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Životné prostredie: V Bruseli sa začína Zelený týždeň

Životné prostredie: V Bruseli sa začína Zelený týždeň

Začala sa najväčšia európska konferencia o životnom prostredí pod heslom „Vodná výzva – každá kvapka sa ráta“. Tento ročník Zeleného týždňa je venovaný vode a v jeho rámci bude asi 3000 účastníkov, ktorí sa na ňom zišli, diskutovať o problémoch spojených s vodou. Zúčastnené strany, mimovládne organizácie, zástupcovia orgánov štátnej správy a úradníci inštitúcií EÚ budú hľadať riešenia hlavných problémov súvisiacich s vodou, ako je zabezpečenie dostupnosti kvalitnej vody vzhľadom na rýchlo rastúcu populáciu a čoraz očividnejšiu zmenu klímy. Organizácie a podniky budú predvádzať najlepšie riešenia na výstavnej ploche s 52 stánkami a na mnohých sprievodných podujatiach vrátane projekcie filmov „La Soif du monde (Smäd sveta)“, „Oceans (Oceány)“ a „Africa Turns Green (Afrika ozelenieva)“. Tento týždeň sa koná aj odovzdávanie európskych cien pre podnikateľov za ochranu životného prostredia, udeľovaných inovačným spoločnostiam, ktoré úspešne kombinujú inováciu, konkurencieschopnosť a vynikajúcu environmentálnu účinnosť, a 3. európska konferencia o vode, podujatie, na ktorom sa stretávajú zúčastnené strany na vysokej úrovni.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Voda je doslova životodarným zdrojom a ľudská činnosť má na ňu nesmierny vplyv. Dúfam, že počas Zeleného týždňa stovky odborníkov a zástupcov zainteresovaných strán, ktorí sa tu zišli, pomôžu pri rozvíjaní tak existujúcich politík, ako aj nových myšlienok, a umožnia tak, aby sa tento vzácny zdroj uchoval pre nás všetkých.“

Podľa nedávneho prieskumu Európskej komisie si sedem z desiatich Európanov myslí, že problémy spojené s vodou nám spôsobujú vážne starosti. Znečisťovanie z bodových i plošných zdrojov, priveľké vyčerpávanie vodných zdrojov a hydromorfologické zmeny riek a jazier ohrozujú úsilie o dosiahnutie dobrého stavu európskych vôd do roku 2015. Prírodné katastrofy súvisiace s vodou, ako sú suchá a záplavy, sa stali častejšími a ničivejšími na veľkých častiach nášho kontinentu a očakáva sa, že ich častosť a ničivosť sa ešte zvýši v dôsledku zmeny klímy a zmien vo využívaní pôdy. Zelený týždeň prinesie prehľad politík EÚ týkajúcich sa vody a úvahy o tom, ako by sa tieto politiky mali vyvíjať, aby sa v nich zohľadnili očakávané problémy.

Výstupy z podujatí tohto týždňa sa stanú súčasťou plánu na ochranu európskych vodných zdrojov, ktorého prijatie sa chystá v novembri tohto roku. Ako ďalší krok v procese príprav tohto plánu sa v rámci Zeleného týždňa koná aj 3. európska konferencia o vode, platforma slúžiaca na konzultácie a debaty medzi veľkým počtom zainteresovaných strán, členskými štátmi a Európskou komisiou. Na webovej stránke konferencie bude dostupné internetové vysielanie v priamom prenose. Program konferencie nájdete na:

http://waterblueprint2012.eu/programme.

Plán, ktorého dlhodobým cieľom je zabezpečenie dostupnosti kvalitnej vody a jej udržateľné a spravodlivé využívanie, bude tvoriť novú odpoveď v rámci politiky EÚ na výzvy súvisiace s vodou ako prírodným zdrojom.

Chronológia
12. ročník Zeleného týždňa, najväčšej výročnej konferencie o európskej environmentálnej politike, sa koná v dňoch 22. až 25. mája 2012 v Bruseli. Na podujatiach vystúpia aj títo hlavní rečníci:

 • Janez Potočnik, komisár EÚ pre životné prostredie

 • Connie Hedegaard, komisárka EÚ pre oblasť klímy

 • Ida Auken, dánska ministerka životného prostredia

 • Mark Mwandosya, minister pre vodu a zavlažovanie, Tanzánia

 • Maria Emily Lubega Mutagamba, ministerka pre vodu a životné prostredie, Uganda

 • Fritz Holzwarth, námestník generálneho riaditeľa, spolkové ministerstvo životného prostredia, Nemecko

 • Angél Gurria, generálny tajomník, OECD

 • Michel Candotti, hlavný poradca výkonného riaditeľa, UNEP

 • Igor Volodin, vedúci oddelenia riadenia vodných zdrojov, UNIDO

 • Monica Scatasta, zástupkyňa ekonomického poradcu, divízia riadenia vodných zdrojov a odpadu, Európska investičná banka (EIB)

 • Staffan Nilsson, predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

 • Tony Long, riaditeľ Úradu pre európsku politiku Svetového fondu na ochranu prírody (WWF)

 • Saskia Richartz, riaditeľka pre politiky EÚ v oblasti oceánov, Greenpeace

 • Valérie Ndaruzaniye, predsedníčka, Svetový vodný inštitút (GWI)

Ďalšie informácie:

Program podujatia Zelený týždeň 2012 a živé vysielanie

Zverejnené 23. máj 2012