Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Boj s nelegálnym obsahom online

Boj s nelegálnym obsahom online

Zajtra sa v Bruseli stretne päť komisárov so zástupcami online platforiem, aby spolu diskutovali o dosiahnutom pokroku v boji proti šíreniu nelegálneho obsahu na internete vrátane teroristickej propagandy na internete, xenofóbnych, rasistických a nenávistných prejavov, ako aj porušovaniu práv duševného vlastníctva.

Pri tejto príležitosti vydali spoločné vyhlásenie podpredseda Komisie Andrus Ansip a komisári Dimitris Avramopoulos, Elżbieta Bieńkowska, Věra Jourová, Julian King a Mariya Gabrielová:

„Teroristická propaganda a obsah, ktorý podnecuje násilie a nenávisť na internete je vážnou hrozbou pre bezpečnosť a základné práva. Vyžaduje si kolektívnu reakciu zo strany všetkých aktérov, internetový priemysel nevynímajúc.

Online platformy v posledných rokoch výrazne posilnili zdroje na čo najrýchlejšie odstraňovanie násilného a extrémistického obsahu, a to aj prostredníctvom automatického odstraňovania.

Tento prístup začína prinášať ovocie. Ale aj keby sme odstránili desiatky tisícov príkladov nelegálneho obsahu, stále ho ostanú státisíce. Odstránenie musí byť navyše rýchle: čím dlhšie ostane nelegálny obsah online, tým väčší bude jeho dosah a tým rýchlejšie sa dokáže šíriť a rásť. Súčasný dobrovoľný prístup je východiskom, ale musíme sa viac snažiť a dosahovať väčší pokrok.

Komisia verí, že online platformy zintenzívnia a urýchlia svoje úsilie, aby mohli tieto hrozby riešiť rýchlo a komplexne, napríklad formou užšej spolupráce s vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva, lepšou výmenou know-how medzi online aktérmi a prostredníctvom ďalších opatrení proti opätovnému výskytu nelegálneho obsahu.

Aj naďalej budeme podporovať spoluprácu so spoločnosťami prevádzkujúcimi sociálne médiá, aby sme mohli odhaliť a odstrániť teroristickú propagandu na internete či iný nelegálny obsah a v prípade potreby navrhnúť právne predpisy, ktoré by dopĺňali existujúci regulačný rámec.“Zverejnené 8. január 2018