Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Antitrustová politika: Komisia uložila spoločnosti Google pokutu vo výške 4,34 mld. EUR za nezákonné praktiky týkajúce sa mobilných zariadení Android, ktorými spoločnosť posilňovala dominantné postavenie vyhľadávača Google

Antitrustová politika: Komisia uložila spoločnosti Google pokutu vo výške 4,34 mld. EUR za nezákonné praktiky týkajúce sa mobilných zariadení Android, ktorými spoločnosť posilňovala dominantné postavenie vyhľadávača Google

Komisia uložila spoločnosti Google pokutu vo výške 4,34 miliárd EUR za porušovanie antitrustových pravidiel EÚ. Spoločnosť Google od roku 2011 zaviedla nezákonné obmedzenia pre výrobcov zariadení využívajúcich systém Android a prevádzkovateľov mobilných sietí, aby si upevnila dominantné postavenie vo všeobecnom internetovom vyhľadávaní.

Spoločnosť Google musí teraz ukončiť toto správanie v lehote 90 dní. V opačnom prípade jej hrozia penále až do výšky 5 % priemerného denného svetového obratu jej materskej spoločnosti Alphabet.

Komisárka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže uviedla: „Mobilný internet dnes tvorí viac ako polovicu svetovej internetovej prevádzky. Zmenil životy miliónov Európanov. Tento prípad sa týka troch druhov nezákonných obmedzení, ktoré spoločnosť Google ukladala výrobcom zariadení s Androidom a prevádzkovateľom sietí v záujme toho, aby tok dát z nich smeroval na vyhľadávač Google Search. Použila tak Android ako nástroj na upevnenie dominancie vlastného vyhľadávača. Tieto praktiky upreli konkurentom možnosť inovovať a konkurovať na základe kvality ich služieb. Európski spotrebitelia tak prišli o výhody efektívnej hospodárskej súťaže v takej dôležitej sfére, akou je mobilný internet. To je v rozpore s antitrustovými pravidlami EÚ.“


Spoločnosť Google konkrétne:

· predinštaláciu aplikácie Google Search a svojho prehliadača (Chrome) výrobcom uložila ako podmienku udelenia licencie pre svoj obchod s aplikáciami (Play Store),

· platila niektorým veľkým výrobcom a operátorom mobilných sietí pod podmienkou, že do svojich zariadení budú vopred inštalovať výhradne vyhľadávaciu aplikáciu Google Search, a

· bránila výrobcom, ktorí chceli vopred inštalovať aplikácie Google, aby predávali čo i len jedno inteligentné mobilné zariadenie využívajúce alternatívne verzie Androidu, ktoré neschválila, teda tzv. Android forks (odnože Androidu).Tlačová správa

Zverejnené 18. júl 2018