Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Európska iniciatíva občanov: Komisia zaregistrovala iniciatívu „Zastavme hladovanie 8 % európskeho obyvateľstva“

Európska iniciatíva občanov: Komisia zaregistrovala iniciatívu „Zastavme hladovanie 8 % európskeho obyvateľstva“

Kolégium komisárov sa dnes rozhodlo zaregistrovať európsku iniciatívu občanov s názvom „Zastavme hladovanie 8 % európskeho obyvateľstva“.

Navrhovaná iniciatíva občanov sleduje ciele „podnietiť vlády k tomu, aby sa zaoberali problémom hladu“ a „zdôrazniť zodpovednosť vlád za odstránenie tohto problému“. Organizátori iniciatívy vypracovali podrobný zoznam opatrení a vyzývajú Komisiu, aby pripravila legislatívne návrhy. Medzi tieto opatrenia patrí vytvorenie programu potravinových známok, reformu trhov s poľnohospodárskymi derivátmi a nový systém klasifikácie pre potravinový odpad so súvisiacimi cieľmi a pravidlami spracúvania.

Rozhodnutie Komisie zaregistrovať túto iniciatívu sa týka iba právnej prípustnosti návrhu. V tomto štádiu Komisia neanalyzuje jeho obsah.

Registrácia iniciatívy sa uskutoční 19. júla 2018, keď organizátori začnú jednoročný proces zberu podpisov na jej podporu. Ak by sa iniciatíve podarilo v priebehu jedného roka získať jeden milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z najmenej siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa k nej bude musieť do troch mesiacov vyjadriť. Komisia sa môže rozhodnúť, či sa bude žiadosťou zaoberať alebo nie, a v oboch prípadoch je povinná uviesť dôvody svojho rozhodnutia.Tlačová správa

Zverejnené 18. júl 2018