Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Samit EÚ – Japonsko - významný moment pre obchod a spoluprácu

Samit EÚ – Japonsko - významný moment pre obchod a spoluprácu

Dnes (17. júla) sa v Tokiu uskutočnil 25. samit EÚ a Japonska, na ktorom vedúci predstavitelia podpísali dve prelomové dohody – Dohodu o strategickom partnerstve a Dohodu o hospodárskom partnerstve, ktoré výrazne posilnia obojstranné vzťahy.

Európsku úniu na samite zastupovali predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a predseda Európskej rady Donald Tusk. Japonsko zastupoval premiér Šinzó Abe. Zúčastnil sa aj podpredseda Európskej komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen.

a. Hospodárske partnerstvo

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom je najrozsiahlejšou obchodnou dohodou, akú kedy Európska únia vyrokovala. Vďaka nej vzniká zóna otvoreného obchodu s viac ako 600 miliónmi ľudí a takmer tretinou celosvetového HDP. Na jej základe sa zruší veľká väčšina ciel v hodnote 1 miliardy EUR, ktoré každoročne zaplatia spoločnosti z EÚ vyvážajúce do Japonska. Povedie tiež k odstráneniu viacerých dlhodobých regulačných prekážok týkajúcich sa napríklad automobilov. Európe sa otvorí japonský trh so 127 miliónmi spotrebiteľov pre vývoz kľúčových poľnohospodárskych výrobkov z EÚ a rozšíria sa aj možnosti vývozu z EÚ v celom rade ďalších odvetví.

b. Strategické partnerstvo

Dohoda o strategickom partnerstve prehĺbi a posilní vzťahy medzi EÚ a Japonskom a poskytne rámec pre posilnenú spoluprácu v rôznych odvetviach vrátane kybernetickej kriminality, zvládania katastrof, energetická bezpečnosť, klimatické zmeny a bezpečnosť. V súlade s dohodou o strategickom partnerstve vedúci predstavitelia diskutovali aj o spoločnom záväzku posilniť spoluprácu pri riešení globálnych problémov. Európska únia a Japonsko už v súčasnosti ako partneri spolupracujú na bilaterálnej úrovni aj v rámci viacstranných fór, ako je napríklad Organizácia Spojených národov či G7.

c. Vytvorenie najväčšieho priestoru pre bezpečné toky údajov na svete

Dohoda o vytvorení najväčšieho priestoru pre bezpečné toky údajov na svete sa týka vzájomného uznania svojich systémov ochrany osobných údajov ako „rovnocenných“. Touto dohodou o vzájomnom uznaní sa vytvorí najväčší priestor pre bezpečné prenosy údajov na svete. Ako prvé musí každá strana zaháji príslušné vnútorné postupy pre prijatie svojho rozhodnutia o zodpovedajúcej ochrane. V prípade EÚ sa to týka získania stanoviska Európskeho výboru pre ochranu údajov (EPDP) a súhlasu výboru zloženého zo zástupcov členských štátov EÚ.


Tlačová správa
Samit EÚ – Japonsko
Prehľad vzťahov medzi EÚ a Japonskom
Vyjadrenie predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera na tlačovej konferencii po 25. samite EÚ – Japonsko

Zverejnené 17. júl 2018