Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Posúdenie opatrení spoločnosti Volkswagen po Dieselgate

Posúdenie opatrení spoločnosti Volkswagen po Dieselgate

Dnes boli zverejnené závery týkajúce sa zvolávania 8,5 milióna automobilov, ku ktorému pristúpila v Európskej únii skupina Volkswagen po škandále „Dieselgate“.

Európska komisia a vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa v EÚ vítajú úsilie skupiny Volkswagen zlepšiť dôveru spotrebiteľov cez zvolávanie dotknutých vozidiel a výrazné zlepšenie informácií poskytovaných spotrebiteľom.

V súčasnosti je miera opráv na úrovni 80 % a skupina sa zaviazala, že bude pokračovať v bezplatnej aktualizácii a súvisiacej faktickej záruke pri riešení problémov, až do konca roka 2020.

Na druhej strane, komisia a orgány na ochranu spotrebiteľa však vyjadrujú poľutovanie nad tým, že spoločnosť nemohla poskytnúť úplnú a jednoznačnú záruku v prípade problémov po oprave.

Skupina VW sa zaviazala odpovedať na všetky sťažnosti, ktoré môžu mať spotrebitelia po oprave. Ak majú dotknutí spotrebitelia problémy s aktualizáciou, majú sa obrátiť na svojich miestnych predajcov. V prípade, že im nebude poskytnutá pomoc, mali by podať formálnu sťažnosť na národné kontaktné miesta spoločnosti Volkswagen pre zvolávanie a informovať o tom svoju vnútroštátnu spotrebiteľskú organizáciu.


Tlačová správa
Závery týkajúce sa prípadu Volkswagen

Zverejnené 17. júl 2018