Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Rozpočet EÚ: Nový program jednotného trhu na ochranu a posilnenie postavenia Európanov

Rozpočet EÚ: Nový program jednotného trhu na ochranu a posilnenie postavenia Európanov

Komisia v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 navrhuje nový osobitný program s rozpočtom 4 miliardy EUR, ktorý zlepší postavenie a ochranu spotrebiteľov, ako aj umožní európskym malým a stredným podnikom (MSP) naplno profitovať z dobre fungujúceho jednotného trhu.

Nový program jednotného trhu bude podporovať tieto iniciatívy:

- Ochrana spotrebiteľa a posilnenie jeho postavenia
- Konkurencieschopnosť podnikov, najmä małych a stredných podnikov (MSP)
- Vysoká úroveň zdravia ľudí, zvierat a rastlín
- Účinné presadzovanie predpisov a prvotriednych štandardov
- Spravodlivá hospodárska súťaž v digitálnom veku
- Špičková európska štatistikaTlačová správa

Zverejnené 7. jún 2018