Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Posilňovanie kultúrnych a kreatívnych sektorov v Európe

Posilňovanie kultúrnych a kreatívnych sektorov v Európe

Európska komisia navrhuje v budúcom rozpočte zvýšiť objem finančných prostriedkov aj na program Kreatívna Európa (program na koordinovanú a konštruktívnu podporu európskych kultúrnych a kreatívnych sektorov, ako aj audiovizuálnych diel v celej EÚ) na 1,85 mld. EUR. Návrh stavia aj na Európskom roku kultúrneho dedičstva (2018), ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o spoločnom a rozmanitom dedičstve Európy, a zároveň posilniť európsku identitu.

Návrh Komisie na posilnenie kultúrnych a kreatívnych sektorov EÚ sa zameriava na 3 oblasti:

1. MEDIA: vyčlení sa 1,081 mld. EUR na financovanie audiovizuálnych projektov a podnecovanie konkurencieschopnosti audiovizuálneho sektora v Európe.

2. Kultúra: z nového rozpočtu sa vyčlení 609 mil. EUR na podporu európskych kultúrnych a kreatívnych sektorov.

3. Prienik sektorov kultúry a médií: vyčlení sa 160 mil. EUR na financovanie malých a stredných podnikov, a iných organizácií pôsobiacich v kultúrnych a kreatívnych sektoroch.

Posilnením kultúry a kreativity v EÚ môžeme navyše lepšie podporiť slobodu a pluralitu médií, ktoré sú nevyhnutné na udržanie otvorených, inkluzívnych a tvorivých spoločností.


Tlačová správa

Zverejnené 30. máj 2018