Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Ako je na tom justícia v EÚ? – porovnávací prehľad 2018

Ako je na tom justícia v EÚ? – porovnávací prehľad 2018

Európska komisia dnes zverejnila porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície, ktorý porovnáva nezávislosť (vnímanie nezávislosti súdnictva podnikmi a verejnosťou), kvalitu (právna pomoc, súdne poplatky, odborná príprava, a pod.) a efektívnosť (dĺžka konaní, miera vyriešenia prípadov a počet prebiehajúcich prípadov) justičných systémov v členských štátoch EÚ.

Hlavné zistenia:

- Nezávislosť súdnictva: V porovnaní s predchádzajúcim rokom alebo od roku 2010 sa vnímanie nezávislosti súdnictva zo strany podnikateľskej sféry zlepšilo alebo zostalo na rovnakej úrovni v približne 2/3 členských štátov EÚ. Občania aj podniky vnímajú zasahovanie alebo tlak zo strany vlády a politikov ako hlavný dôvod nedostatočnej nezávislosti súdov a sudcov.

- Finančné zdroje justičných systémov: Úroveň štátnych výdavkov na justičný systém zostala vo väčšine členských štátov stabilná, medzi krajinami však pretrvávajú rozdiely.

- Efektívnosť justičných systémov: v členských štátoch, ktoré čelia problémom, je možné sledovať pozitívny vývoj. Približne v polovici členských štátov trvajú súdne konania prvého stupňa, ktoré sa týkajú boja proti praniu špinavých peňazí, v priemere až jeden rok. V mnohých členských štátoch môžu trvať dokonca až dva roky alebo viac.


Zistenia vyplývajúce z porovnávacieho prehľadu za rok 2018 boli zohľadnené pri hodnotení jednotlivých krajín v rámci európskeho semestra 2018 a v návrhoch špecifických odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré Komisia vydala 23. mája 2018.


Tlačová správa
Otázky a odpovede


Dokumenty na stiahnutie:
Infohárok s grafmi.pdf (PDF, 358 kB)

Zverejnené 28. máj 2018