Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Zdravotná starostlivosť: ako zvýšiť dostupnosť dát a uľahčiť zdieľanie údajov

Zdravotná starostlivosť: ako zvýšiť dostupnosť dát a uľahčiť zdieľanie údajov

Komisia dnes prichádza so súborom opatrení na zvýšenie dostupnosti údajov v EÚ o zdravotnej starostlivosti.

Inovácia založená na údajoch je kľúčovým faktorom rastu trhu a tvorby pracovných miest, najmä pre malé a stredné podniky a začínajúce podniky, a je dôležitým faktorom aj pri vývoji nových technológií. Občania sa ľahšie dostanú k svojim zdravotným údajom a budú ich môcť lepšie spravovať, verejné orgány zase budú môcť lepšie využívať údaje na výskum, prevenciu a reformy systému zdravotnej starostlivosti.

Dnešné návrhy vychádzajú zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a majú zabezpečiť:

· Lepší prístup k údajom verejného sektora a ich opakované používanie

· Spoločné využívanie vedeckých údajov v roku 2018

· Spoločné využívanie údajov zo súkromného sektora medzi podnikmi i medzi podnikmi a verejnou správou

· Zabezpečenie údajov o zdravotnej starostlivosti občanov a posilnenie európskej spolupráce v tejto oblasti - akčný plán, ktorý v oblasti údajov o zdravotnej starostlivosti zaručuje občanom prvoradé miesto napríklad týmito krokmi: zabezpečením prístupu občanov k ich zdravotným údajom a zavedením možnosti prenášania týchto údajov cez hranice.


Návrhy ešte prerokujú Európsky parlament a Radu EÚ (členské štáty). Komisia plánuje vytvoriť okrúhly stôl na vysokej úrovni a v priebehu druhej polovice roku 2018 a prvej polovice roku 2019 diskutovať o spoločnom využívaní údajov zo súkromného sektora medzi podnikmi a vládou.

Tlačová správa
Otázky a odpovede
Informačný prehľad

Zverejnené 25. apríl 2018