Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Nové pravidlá pre žiarovky ušetria domácnostiam náklady na energie a pomôžu znižovať emisie skleníkových plynov

Nové pravidlá pre žiarovky ušetria domácnostiam náklady na energie a pomôžu znižovať emisie skleníkových plynov

Od zajtra 1. septembra sa v celej Európskej únii prestanú predávať nové energeticky nehospodárne halogénové žiarovky.

„K boju s klimatickými zmenami môžeme prispieť aj priamo doma, a to i vďaka takejto inovácii – prechodom na modernejšie, energeticky úspornejšie a recyklovateľné žiarovky. Predpokladá sa, že ich zavedením na celoeurópskej úrovni vypustíme do ovzdušia o takmer 3 a pol milióna ton emisií CO2 menej a dokážeme každoročne usporiť toľko elektrickej energie, ktorá zodpovedá ročnej spotrebe energie v Estónsku. Okrem toho to pomôže rodinnému rozpočtu a ľudia ušetria, pretože v porovnaní s halogénovými žiarovkami majú ich LED alternatívy päť- až desaťkrát dlhšiu životnosť." uviedol v tejto súvislosti podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu a slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič.

Zmeny v pravidlách EÚ, ktoré nadobudnú účinnosť zajtra, sa týkajú štandardných halogénových žiaroviek s výnimkou tých, ktoré sa používajú v stolových lampách a svetlometoch. Halogénové žiarovky sa nahradia LED žiarovkami, ktoré sa vďaka inováciám stali bezpečnejšími, cenovo dostupnejšími a energeticky efektívnejšími. Nové opatrenia sa budú uplatňovať len na nové výrobky vyrobené v EÚ alebo dovážané do EÚ, teda nie na výrobky, ktoré už sú v predaji. Členské štáty a Európsky parlament pôvodne rozhodli o zmene pravidiel v roku 2009 a opätovne svoje rozhodnutie potvrdili v roku 2015. Ich zavedenie do praxe sa však odložilo o dva roky až do septembra 2018, aby sa zabezpečil dostatok cenovo dostupných alternatív.

Zmeny sú súčasťou pracovného programu EÚ v oblasti ekodizajnu, ktorého cieľom je, aby bola energetická efektívnosť prioritou a aby EÚ zohrávala vedúcu úlohu pri prechode na čistú energiu. V júni tohto roku sa spoluzákonodarcovia v rámci balíka opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých Európanov dohodli na novom cieli v oblasti energetickej efektívnosti na úrovni 32,5 % do roku 2030.


Viac informácií
Pracovný program EÚ v oblasti ekodizajnu

Zverejnené 31. august 2018