Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Správa o stave Únie

Správa o stave Únie

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker prednesie svoju štvrtú správu o stave Únie v stredu 12. septembra v Európskom parlamente v Štrasburgu.

Tohtoročná správa prichádza v období príprav na európske voľby v roku 2019 a v kontexte prebiehajúcej diskusie o budúcnosti Európskej únie s 27 členmi. V minuloročnom prejave predseda Juncker načrtol svoju víziu o vývoja Európskej únie a predstavil Plán na vytvorenie jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Únie. Prejav sprevádzali aj konkrétne legislatívne návrhy a iniciatívy týkajúce sa obchodu, preverovania investícií, kybernetickej bezpečnosti, priemyslu a údajov. Tohtoročný prejav budú opäť sprevádzať nové návrhy, ktoré môžu ešte pred samitom 9. mája 2019 v rumunskom v Sibiu priniesť konkrétne pozitívne výsledky pre občanov, a pripravia pôdu pre ďalšiu diskusiu v období pred voľbami do Európskeho parlamentu.

Tlačová správa

Zverejnené 7. september 2018