Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Prejav o stave Únie 2018

Prejav o stave Únie 2018

Dnes (12.9.2018) predniesol predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v Európskom parlamente svoj v poradí štvrtý prejav o stave Únie.

V prejave predstavil priority na budúci rok a naznačil ďalšie kroky potrebné k vytvoreniu jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Únie. Jean-Claude Juncker podčiarkol potrebu Európy stať sa suverénnejšou, aby bola schopná zohrávať kľúčovú rolu pri formovaní diania na globálnej úrovni.

„Európska suverenita vychádza z národnej suverenity našich členských štátov. Nenahrádza to, čo prislúcha jednotlivým národom. Zdieľanie suverenity tam, kde je to potrebné, robí naše národné štáty silnejšími. Toto presvedčenie, že „zjednotení dokážeme viac“, je samotnou podstatou toho, čo znamená byť súčasťou Európskej únie. Európska suverenita nebude nikdy namierená proti ostatným. Európa musí zostať kontinentom otvorenosti a tolerancie. A aj ním zostane.” zdôraznil predseda EK vo svojom dnešnom prejave.

V nadväznosti na dnešný prejav bude prijatých 18 konkrétnych iniciatív v oblastiach ako sú ochrana hraníc, migrácia, bezpečné a férové voľby, partnerstvo s Afrikou či úloha EÚ ako globálneho hráča. Nechýba ani oblasť posilnenia bankového a finančného sektora. Tieto návrhy majú občanom priniesť pozitívne výsledky ešte pred summitom v rumunskom Sibiu, ktorý sa uskutoční v máji 2019, krátko pred voľbami do Európskeho parlamentu.

Konkrétne návrhy budú v Bruseli prezentované jednotlivými komisármi v nasledujúcich dňoch:


Štvrtok 13. septembra 2018

Posilnenie vonkajších hraníc EÚ, solidarita a migrácia

· 11:30 hod - tlačová konferencia podpredsedu EK Fransa Timmermansa a komisára pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitrisa Avramopoulosa

Opatrenia na zaistenia slobodných a férových volieb a boja proti terorizmu online aj offline

· 13:45 hod - tlačová konferencia komisárky pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věry Jourovej, komisára pre bezpečnostnú Úniu Juliana Kinga a komisárky pre digitálne hospodárstvo a spoločnosť Mariye Gabriel


Piatok 14. septembra 2018

Návrh na ukončenie striedania letného a zimného času

· 11:00 hod - tlačová konferencia podpredsedu EK a slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča a komisárky pre dopravy Violety Bulc

Opatrenia týkajúce sa spolupráce s Afrikou a efektívnejšej finančnej podpory vonkajších investícií

· 12:00 hod – tlačová konferencia vysokej predstaviteľky pre vonkajšie vzťahy Federiky Mogherini, podpredsedu EK Jyrkiho Katainena a komisára pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevena MimicuPrejav o stave Únie 2018

Zverejnené 12. september 2018