Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Stav Únie 2018: Komisia navrhuje posledné prvky potrebné na dosiahnutie kompromisu o reforme v oblasti migrácie a hraníc

Stav Únie 2018: Komisia navrhuje posledné prvky potrebné na dosiahnutie kompromisu o reforme v oblasti migrácie a hraníc

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker predstavil vo svojej správe o stave Únie 2018 tri nové a ambiciózne návrhy na zabezpečenie úplnej solidarity EÚ v oblasti migrácie a lepšej ochrany vonkajších hraníc Európy.

Tieto nové iniciatívy sa predkladajú týždeň pred neformálnym zasadnutím vedúcich predstaviteľov EÚ v Salzburgu. Návrhy prichádzajú s novými, ambicióznejšími úlohami európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a Agentúry EÚ pre azyl.

Nový návrh Komisie pre plne vybavenú európsku pohraničnú a pobrežnú stráž zahŕňa:

· stály zbor s 10 000 operačnými pracovníkmi, ktorý bude vytvorený do roku 2020

· úpravy výkonných právomocí členov stáleho zboru pohraničnej a pobrežnej stráže EÚ

· väčšiu podporu v oblasti návratu

· intenzívnejšiu spoluprácu s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ

· zvýšenie finančných prostriedkov (celkové náklady na navrhovanú modernizáciu predstavujú na roky 2019_2020 1,3 mld EUR, na roky 2021-27 11,3 mld EUR)


Nový návrh budúcej Agentúry EÚ pre azyl zahŕňa:

· plnú operačnú podporu konaní o azyle

· Spoločné tímy EÚ pre riadenie migrácie

· Zvýšenie finančných prostriedkov (na roky 2019-2020 celkove náklady 321 mil EUR, na roky 2021-2027 1,25 mld EUR)


Komisia navrhla aj zefektívniť existujúcu európsku úpravu konaní o návrate, upraviť existujúce pravidlá návratov a stanoviť ďalšie kroky v sfére legálnej migrácie.

Konkrétnejšie ide o návrhy:

· nových konaní na hraniciach

· jasných postupov a pravidiel na predchádzanie zneužívaniu

· účinného systému dobrovoľných návratov

· jasných pravidiel týkajúcich sa zaistenia

· novej modrej karty EÚ

· presídľovania a intenzívnejšej spolupráce s krajinami mimo EÚTlačová správa
Webová lokalita venovaná správe o stave Únie 2018
Plne vybavená európska pohraničná a pobrežná stráž – otázky a odpovede
Prísnejšie pravidlá EÚ v oblasti návratu – otázky a odpovede

Zverejnené 13. september 2018