Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Stav Únie 2018: Európska komisia navrhuje opatrenia na zabezpečenie slobodných a spravodlivých európskych volieb

Stav Únie 2018: Európska komisia navrhuje opatrenia na zabezpečenie slobodných a spravodlivých európskych volieb

Predseda EK Jean-Claude Juncker vo svojej správe o stave Únie oznámil aj konkrétne opatrenia, ktorých cieľom je pomôcť zabezpečiť slobodnú, spravodlivú a bezpečnú organizáciu budúcoročných volieb do Európskeho parlamentu. Súčasťou návrhov je i väčšia transparentnosť politickej reklamy na internete a možnosť ukladať sankcie za nezákonné používanie osobných údajov. Cieľom návrhov Komisie je riešiť hrozby, ktoré sa môžu vyskytnúť pri voľbách, a posilniť tak odolnosť demokratických systémov Únie.

Súbor opatrení zahŕňa:

· odporúčanie o sieťach pre spoluprácu pri voľbách, transparentnosti na internete, ochrane pred kybernetickými bezpečnostnými incidentmi a boji proti dezinformačným kampaniam

· odporúčanie Komisie na väčšiu transparentnosť politickej reklamy na internete a cielenia

· odporúčania pre vnútroštátne orgány, politické strany a médiá, aby tiež prijali opatrenia na ochranu svojich sieťových a informačných systémov pred kybernetickými hrozbami

· usmernenie o uplatňovaní právnych predpisov EÚ o ochrane údajov

· legislatívnu zmenu sprísňujúcu pravidlá financovania európskych politických strán

· nariadenie zamerané na združovanie zdrojov a odborných poznatkov v oblasti kyberneticko-bezpečnostných technológií
Tlačová správa k európskym voľbám v máji 2019
Webová lokalita venovaná správe o stave Únie 2018
Informačný prehľad: Zabezpečenie slobodných a spravodlivých európskych volieb

Zverejnené 13. september 2018