Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Stav Únie 2018: posilnená Európska prokuratúra želiezkom v boji proti cezhraničnému terorizmu

Stav Únie 2018: posilnená Európska prokuratúra želiezkom v boji proti cezhraničnému terorizmu

V nadväznosti na myšlienku, ktorú prvýkrát predstavil predseda Juncker vo svojej správe o stave Únie minulý rok, Európska komisia tento raz navrhuje posilniť Európsku prokuratúru udelením právomoci na boj proti cezhraničnému terorizmu.

Posilnená Európska prokuratúra zvýši účinnosť boja proti terorizmu, pretože vyrieši existujúce nedostatky:

· Koordinované vyšetrovania

· Včasná výmena informácií

· Jednotnosť vyšetrovaní v rôznych členských štátoch


Tlačová správa
Oznámenie Komisie –Iniciatíva s cieľom rozšíriť právomoci Európskej prokuratúry na cezhraničný terorizmus
Informačný prehľad

Zverejnené 13. september 2018