Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Stav Únie 2018: Komisia navrhuje nové pravidlá na odstránenie teroristického obsahu z internetu

Stav Únie 2018: Komisia navrhuje nové pravidlá na odstránenie teroristického obsahu z internetu

Predseda Jean-Claude Juncker vo svojej správe o stave Únie za rok 2018 predstavil nové pravidlá, podľa ktorých sa bude teroristický obsah odstraňovať z internetu do jednej hodiny.

Zavedú sa aj prísne opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby cieľom bol len teroristický obsah a sloboda prejavu na internete zostala zachovaná.

Novými pravidlami navrhnutými Komisiou sa pomôže zabezpečiť, aby sa teroristický obsah z internetu rýchlo odstránil.

Hlavnými aspektmi nových pravidiel sú:

· pravidlo jednej hodiny

· jasná definícia teroristického obsahu

· povinnosť náležitej starostlivosti

· intenzívnejšia spolupráca

· silnejšie zárukyväčšia transparentnosť a povinnosť zodpovedať sa

· silné a odstrašujúce finančné sankcie
(za pravidelné nedodržiavanie príkazov na odstránenie teroristického obsahu sa môžu poskytovateľovi služieb uložiť peňažné sankcie až do 4 % jeho celkového obratu za posledný obchodný rok)


Tlačová správa
Komisia prijíma opatrenia na odstránenie teroristického obsahu z internetu – otázky a odpovede
Informačné prehľady, právne dokumenty a iné užitočné dokumenty

Zverejnené 13. september 2018