Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia navrhuje ukončiť sezónne zmeny času

Komisia navrhuje ukončiť sezónne zmeny času

Dnes počas tlačovej konferencie v Bruseli slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a komisárka pre dopravu Violeta Bulcová predstavili návrh Komisie ukončiť v roku 2019 sezónnu zmenu času v Európskej únii.

Návrh dáva členským štátom možnosť samostatne sa rozhodnúť, či chcú natrvalo zaviesť letný alebo zimný čas. Účelom legislatívneho návrhu je zabezpečiť, aby sa všetky zmeny uskutočnili v koordinácii medzi susediacimi krajinami, čím sa zaručí riadne fungovanie vnútorného trhu.

Okrem ukončenia sezónneho striedania času, návrh stanovuje aj jednoznačný a krátky harmonogram nadobudnutia účinnosti zmeny systému a vyzýva ku konzultácii na vnútroštátnej i európskej úrovni, aby sa zaručil koordinovaný postup medzi členskými štátmi.

Návrh teraz poputuje na schválenie Európskemu parlamentu a Rade.

Tlačová správa
Otázky a odpovede týkajúce sa návrhu Komisie ukončiť sezónne zmeny času
Podstránka o sezónnej zmene času
Záverečná správa o verejnej konzultácii
Webová stránka o stave Európskej únie v roku 2018

Zverejnené 14. september 2018