Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Nová africko-európska aliancia – intenzívnejšie hospodárske vzťahy a vyššie investície a zamestnanosť

Nová africko-európska aliancia – intenzívnejšie hospodárske vzťahy a vyššie investície a zamestnanosť

V nadväznosti na stredajší prejav o stave Únie bol dnes na pôde Európskej komisie podrobne predstavený návrh na uzavretie novej „africko – európskej aliancie pre udržateľné investície a pracovné miesta,“.

Tento návrh svedčí o odhodlaní posilniť partnerstvo medzi EÚ a Afrikou a predstavuje hlavné smery činnosti kam patrí zvyšovanie strategických investícií a posilnenie úlohy súkromného sektora, investovanie do ľudí prostredníctvom investícií do vzdelávania a zručností napríklad zapojením do výmenných programov najmä cez Erasmus+.

Aliancia prinesie konkrétne výsledky, ako napríklad až 10 miliónov nových pracovných miest v priebehu nasledujúcich 5 rokov. Až 35-tisíc študentov a akademických pracovníkov z Afriky sa zúčastní programu Erasmus+, 750-tisíc ľudí absolvuje odbornú prípravu zameranú na rozvoj zručností či 30 miliónov ľudí a spoločností bude môcť využívať prístup k elektrickej energii vďaka znásobeným investíciám EÚ do energie z obnoviteľných zdrojov a zvýšeniu výrobnej kapacity o 5 GW.


Tlačová správa
Podkladový dokument – Správa o stave Únie 2018: Otázky a odpovede – Na ceste k africko-európskej aliancii pre udržateľné investície a pracovné miesta
Správa o stave Únie 2018 – Afrika
Správa o stave Únie 2018 – hlavná webová stránka

Zverejnené 14. september 2018