Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia predstavila plán, ako zefektívniť finančnú štruktúru, aby sa zvýšili investície mimo EÚ

Komisia predstavila plán, ako zefektívniť finančnú štruktúru, aby sa zvýšili investície mimo EÚ

V súvislosti s návrhom na vytvorenie africko – európskej aliancie pre udržateľné investície a pracovné miesta, je potrebné zefektívniť model riadenia a zintenzívniť spoluprácu medzi multilaterálnymi a vnútroštátnymi rozvojovými partnermi v Európe.

Európska komisia navrhuje niekoľko spôsobov, ako sa postaviť investičným výzvam a príležitostiam v Afrike, v susedstve EÚ aj v širšom svete. Patria k nim spoločné iniciatívy multilaterálnych a národných rozvojových a posilnenie európskej finančnej štruktúry, aby bola schopná splniť ambície novonavrhovaného nástroja rozvoja a medzinárodnej spolupráce.


Tlačová správa
Otázky a odpovede
Oznámenie: „Zefektívnenie finančnej štruktúry pre investície mimo Európskej únie“
Oznámenie: „Nová africko-európska aliancia pre udržateľné investície a pracovné miesta“

Zverejnené 14. september 2018