Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Európska komisia predstavuje komplexný prístup k modernizácii Svetovej obchodnej organizácie

Európska komisia predstavuje komplexný prístup k modernizácii Svetovej obchodnej organizácie

Európska komisia dnes predložila prvý súbor návrhov na modernizáciu WTO a prispôsobenie pravidiel medzinárodného obchodu výzvam globálneho hospodárstva.

V dnes uverejnenom koncepčnom dokumente EÚ, ktorý bol už prekonzultovaný s členskými štátmi EÚ, sa predostiera smerovanie tohto modernizačného úsilia. Bez toho, aby bolo dotknuté konečné stanovisko EÚ v týchto záležitostiach, tieto návrhy sa týkajú troch kľúčových oblastí:

· aktualizácie súboru pravidiel medzinárodného obchodu, ktorej cieľom je zohľadniť súčasnú svetovú ekonomiku

· posilnenia monitorovacej úlohy WTO

· vyriešenia patovej situácie v prípade mechanizmu WTO na urovnávanie sporov.


Tlačová správa

Zverejnené 18. september 2018