Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Európska iniciatíva občanov: Komisia registruje iniciatívu „Stop podvodom a zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ“

Európska iniciatíva občanov: Komisia registruje iniciatívu „Stop podvodom a zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ“

Kolégium komisárov dnes tiež schválilo registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom „Stop podvodom a zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ“.

Navrhovaná iniciatíva občanov požaduje uplatňovanie posilnených kontrol a prísnejších sankcií v členských štátoch, ktoré nie sú súčasťou Európskej prokuratúry, aby sa zabezpečila ochrana finančných záujmov Únie.

V rozhodnutí kolégia sa uvádza, že vyhlásenia o podpore by sa mali zbierať s vedomím, že podporujú návrhy, ktoré nerozlišujú medzi členskými štátmi výhradne na základe ich účasti alebo neúčasti v Európskej prokuratúre. Dôvodom je, že podľa zmlúv nesmú právne akty rozlišovať medzi členskými štátmi výhradne na základe toho, či sa zúčastňujú na posilnenej spolupráci. Môžu tak však urobiť, ak na to existujú objektívne dôvody – napríklad ak existujú rôzne úrovne ochrany finančných záujmov Únie.

Tlačová správa

Zverejnené 19. september 2018