Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Pravidlá EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa: Airbnb sa zaväzuje, že dosiahne súlad s požiadavkami Európskej komisie a orgánov EÚ na ochranu spotrebiteľa

Pravidlá EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa: Airbnb sa zaväzuje, že dosiahne súlad s požiadavkami Európskej komisie a orgánov EÚ na ochranu spotrebiteľa

V nadväznosti na júlovú výzvu Európskej komisie a orgánov EÚ na ochranu spotrebiteľa sa spoločnosť Airbnb zaviazala vykonať potrebné zmeny svojich podmienok a zlepšiť informácie o cenách.

Spoločnosť má tieto zmeny vykonať vo všetkých jazykových verziách EÚ svojho webového sídla do konca roku 2018. Spoločnosť Airbnb sa zaviazala uvádzať pri rezervácii plnú cenu vrátane dodatočných poplatkov, ako sú poplatky za služby a upratovanie. Keď nie je možné vopred vypočítať konečnú cenu, spoločnosť sa zaviazala, že bude spotrebiteľa jasne informovať o prípadných dodatočných poplatkoch. Okrem toho sa spoločnosť Airbnb zaviazala jasne uvádzať, či ubytovanie ponúka súkromný alebo profesionálny hostiteľ, lebo podľa toho sa líšia pravidlá ochrany spotrebiteľa.

Spoločnosť Airbnb sa zaviazala k viacerým zmenám v podmienkach poskytovania služieb s cieľom zosúladiť ich s pravidlami EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa:

· vyplynie z nich, že spotrebitelia budú môcť využiť všetky dostupné opravné prostriedky, a najmä právo žalovať hostiteľa v prípade osobnej ujmy alebo inej škody;

· spoločnosť Airbnb bude spotrebiteľov jasne informovať, že majú právo začať konanie proti spoločnosti Airbnb pred súdmi v krajine ich pobytu;

· spoločnosť Airbnb bude musieť spotrebiteľov informovať, keď sa rozhodne ukončiť zmluvu alebo odstrániť obsah, a spotrebiteľom ponúkne právo na odvolanie a prípadne na odškodnenie.

Tlačová správa

Zverejnené 20. september 2018