Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Eurobarometer: 4 z 5 občanov EÚ podporujú účasť súkromných subjektov na rozvojovej spolupráci

Eurobarometer: 4 z 5 občanov EÚ podporujú účasť súkromných subjektov na rozvojovej spolupráci

Z najnovšieho prieskumu Eurobarometra vyplýva, že občania v EÚ čoraz viac vnímajú, že súkromný sektor by mal zohrávať významnejšiu úlohu v medzinárodnom rozvoji.

Kľúčové zistenia prieskumu:

- silná celková podpora rozvojovej spolupráce - 89 % opýtaných podporuje pomoc ľuďom v rozvojových krajinách
- riešenie nelegálnej migrácie - 7 z 10 opýtaných súhlasí s tým, že poskytovanie finančnej pomoci rozvojovým krajinám je efektívnym spôsobom riešenia nelegálnej migrácie
- rodová rovnosť ako jedna z najväčších priorít - takmer 9 z 10 opýtaných si myslí, že by mala byť prioritou v rozvojovej politike EÚ a chcú, aby sa zamerala na boj proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách (78 %), na diskrimináciu žien (63 %) a na podporu prístupu žien a dievčat k vzdelaniu (61 %)

V otázke týkajúcej sa najväčších problémov rozvojových krajín sa najčastejšie objavili nasledujúce odpovede: mier a bezpečnosť (37 %), vzdelanie (35 %) a zdravie (33 %), migrácia sa umiestnila na 10. mieste (10 %). Viac ako polovica Európanov si osobne myslí, že ako jednotlivci môžu prispieť k rozvoju, napríklad poskytovaním peňazí neziskovým organizáciám, etickým prístupom k nakupovaniu alebo vykonávaním dobrovoľníckej činnosti. S tým, že riešenie chudoby v rozvojových krajinách by malo byť prioritou EÚ súhlasili respondenti v 26 krajinách, a to celkovo 7 z 10 Európanov.

Tlačová správa

Zverejnené 25. september 2018