Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia sa zasadzuje za klimaticky neutrálnu Európu do roku 2050

Komisia sa zasadzuje za klimaticky neutrálnu Európu do roku 2050

Európska komisia dnes prijala dlhodobú strategickú víziu pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 2050 - Čistá planéta pre všetkých.

Stratégia ukazuje, ako môže Európa viesť úsilie o klimatickú neutralitu investíciami do realistických technologických riešení, posilňovaním postavenia občanov a zosúlaďovaním činností v oblastiach, ako je priemyselná politika, financie či výskum, a zároveň sa postarať to, aby bol tento prechod spravodlivý aj zo sociálneho hľadiska. Podpredseda EK zodpovedný za energetickú úniu M. Šefčovič uviedol: „Ak nebudeme mať klímu pod kontrolou, život na našej planéte nebude bezpečný. To však neznamená, že zníženie emisií by malo ísť na úkor životnej úrovne Európanov.“

Vízia Komisie o klimaticky neutrálnej budúcnosti sa zameriava na takmer všetky politiky EÚ a je v súlade s cieľom Parížskej dohody udržať nárast teploty výrazne pod úrovňou 2 °C a pokračovať v snahe neprekročiť 1,5 °C. Byť lídrom v oblasti klimatickej neutrálnosti pre EÚ znamená dosiahnuť ju do roku 2050.

Výsledky najnovšieho osobitného prieskumu Eurobarometra (z 11/2018):

· 93 % Európanov myslí, že zmena klímy je spôsobená ľudskou činnosťou,

· 85 % súhlasí s tým, že boj proti zmene klímy a efektívnejšie využívanie energie môžu viesť k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest v Európe

Cesta ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu by si vyžadovala spoločné opatrenia v 7 strategických oblastiach (energetická efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, čistá, bezpečná a prepojená mobilita, konkurencieschopný priemysel a obehové hospodárstvo, infraštruktúra a energetické prepojenia, biohospodárstvo a prírodné záchyty uhlíka i zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého na riešenie zostávajúcich emisií). Členské štáty do konca roka 2018 predložia Európskej komisii svoje návrhy národných plánov v oblasti klímy a energetiky, ktoré sú kľúčové pre dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030.

Tlačová správa
Záznam tlačovej konferencie podpredsedu EK M. Šefčoviča, eurokomisára M. A. Canete k novej dlhodobej strategickej vízie Čistá planéta pre všetkých
Otázky a odpovede: Dlhodobá stratégia Čistá planéta pre všetkých

Zverejnené 28. november 2018