Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Dohoda o nových pravidlách pre liehoviny

Dohoda o nových pravidlách pre liehoviny

Vyjednávači Rady a Európskeho parlamentu, za účasti Európskej komisie, včera dospeli k politickej dohode o nových pravidlách výroby a označovania liehovín a tiež registrácie a ochrany liehovín s chráneným zemepisným označením.

Komisár pre poľnohospodárstvo, Phil Hogan, ktorý sa zúčastnil záverečného rokovania, v tejto súvislosti uviedol: „Tešíme sa z úspešného záveru dnešného trialógu a rovnako z dosiahnutej dohody. Som presvedčený, že nové pravidlá pre liehoviny, ktoré sú výsledkom dnešných rokovaní sa stanú vhodným právnym základom pre tento sektor a aj naďalej budú podporovať jeho neustály a výrazný rast. Modernizované pravidlá tiež zabezpečia, aby boli spotrebitelia podrobne informovaní o metódach použitých pri výrobe liehovín.“

Dnešná dohoda znamená záruku, že liehoviny v celej EÚ budú jasnejšie a jednotne označované. Vytvorenie registra kontrolných orgánov členských štátov tiež uľahčí prácu vnútroštátnych orgánov presadzovania v dohliadaní na to, aby sa k spotrebiteľom dostávali originálne výrobky. Liehoviny s chráneným zemepisným označením, ako sú napríklad Koňak, Irish Cream, Genever alebo Ouzo, budú taktiež lepšie chránené proti zneužitiu ako prísady a proti registrácii podobných ochranných známok.

Viac informácií

Zverejnené 28. november 2018