Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Konečne končí geoblocking

Konečne končí geoblocking

Dnes (3. 12. 2018) končí geoblocking, čiže pravidlá zabraňujúce neodôvodnenému geografickému blokovaniu pri online nákupoch.

mali od marca tohto roku deväť mesiacov na to, aby sa včas dokázali prispôsobiť novým pravidlám a zaviesť potrebné zmeny.

Tieto pravidlá odstránia ďalšiu prekážku na digitálnom trhu a prinesú ľuďom väčšiu voľnosť pri online nákupoch. Občania budú môcť nakupovať elektrospotrebiče, lístky na koncert alebo si prenajať auto v zahraničí podobne ako doma. Zahraniční obchodníci nebudú môcť žiadať uhradenie platby debetnou alebo kreditnou kartou vydanou v inej krajine. Pre podniky sú nové pravidlá zárukou väčšej právnej istoty pri cezhraničnom podnikaní.


Tlačová správa
Otázky a odpovede
10 hlavných bodov

Zverejnené 3. december 2018