Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Pokrok v oblasti bezpečnosti

Pokrok v oblasti bezpečnosti

Komisia predložila správu o pokroku dosiahnutom pri budovaní bezpečnostnej únie.

Sľubný pokrok sa dosahuje napríklad pri návrhoch na odstránenie teroristického obsahu z internetu a posilnenie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže.

Komisia sa v dnešnej správe zameriava na 3 hlavné aspekty:

Realizácia bezpečnostných iniciatív
(návrhy na zabezpečenie interoperability informačných systémov EÚ pre bezpečnosť, migráciu a správu hraníc, návrhy na posilnenie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a i.)

Presadzovanie nových pravidiel (členské štáty by mali zaviesť dohodnuté pravidlá týkajúce sa osobných záznamov o cestujúcich, boja proti terorizmu, kybernetickej bezpečnosti, dostupnosti zbraní, prania špinavých peňazí a presadzovania predpisov o ochrane údajov).

Budovanie odolnosti
(EÚ stanovila konkrétne opatrenia na boj proti dezinformáciám v Európe aj mimo nej, v ktorých vyzýva online platformy, aby pristupovali zodpovedne k zabezpečeniu slobodných a férových volieb)

Tlačová správa


Dokumenty na stiahnutie:
Informačný prehľad: Európa, ktorá chráni.pdf (PDF, 1210 kB)

Zverejnené 11. december 2018