Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Dohoda o posilnení kybernetickej bezpečnosti

Dohoda o posilnení kybernetickej bezpečnosti

Európsky parlament, Rada a Európska komisia dospeli k politickej dohode v súvislosti s právnym aktom o kybernetickej bezpečnosti, ktorým sa posilňuje mandát agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, ENISA).

Vďaka tomu môže agentúra lepšie podporovať členské štáty pri riešení kybernetických hrozieb a útokov. Týmto aktom sa vytvára aj rámec EÚ pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti, čím sa posilní kybernetická bezpečnosť online služieb a spotrebiteľských zariadení.


Tlačová správa

Zverejnené 11. december 2018