Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Podľa prieskumu v Európe rastie antisemitizmus

Podľa prieskumu v Európe rastie antisemitizmus

Nový prieskum Európskej agentúry pre základné práva odhaľuje, že 9 z 10 európskych Židov má pocit, že antisemitizmus za posledných 5 rokov zosilnel.

Ide o vôbec najväčší prieskum svojho druhu, do ktorého sa zapojilo 16 300 respondentov v 12 domovských krajinách 96 % európskych Židov (Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo).

Výsledky posledného prieskumu agentúry EÚ pre základné práva o antisemitizme vyvolávajú veľké obavy: 85 % európskych Židov považuje antisemitizmus za najväčší sociálny a politický problém vo svojej krajine.

Z ďalších údajov vyplýva, že antisemitizmus je prítomný a má vplyv na každodenný život európskych Židov v celej EÚ:

- 89 % Židov považuje antisemitizmus za najproblematickejší na internete a sociálnych médiách;
- 28 % respondentov bolo v uplynulom roku aspoň raz obeťou antisemitského obťažovania;
- 79 % Židov, ktorí v posledných piatich rokoch zažili antisemitské obťažovanie, to neohlásilo polícii ani inej organizácii;
- 34 % respondentov sa vyhýba židovským podujatiam a miestam, pretože sa necítia bezpečne;
- 38 % zvažovalo emigráciu, pretože sa ako Židia v Európe necítili bezpečne;
- 70 % sa domnieva, že úsilie členských štátov potlačiť antisemitizmus je neúčinné.

Na rast antisemitizmu Komisia v roku 2015 reagovala menovaním koordinátora pre boj proti antisemitizmu. Dnešná štúdia odhalila, že najväčšie obavy vyvoláva rast antisemitizmu v online prostredí. Komisia na jeho potlačení pracuje od roku 2016, kedy vydala etický kódex boja proti nelegálnym nenávistným prejavom na internete.

Tlačová správa
Správa Agentúry pre základné práva o antisemitizme a tlačová správa
Stanovisko k vyhláseniu Rady o boji proti antisemitizmu
Opatrenia EÚ proti antisemitizmu

Zverejnené 11. december 2018