Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Dohoda o nových pravidlách znižovania odpadu v moriach

Dohoda o nových pravidlách znižovania odpadu v moriach

Európsky parlament a Rada EÚ dosiahli predbežnú politickú dohodu o nových opatreniach navrhnutých Komisiou na riešenie problému morského odpadu, ktoré sú zamerané na 10 najčastejšie sa vyskytujúcich plastových výrobkov na našich plážach, ako aj na odhodený rybársky výstroj.

Dnešná dohoda vychádza z návrhu o jednorazových plastoch, ktorý Komisia predložila v máji ako súčasť prvej komplexnej globálnej stratégie pre plasty. Nové pravidlá prispievajú k širšiemu úsiliu premeniť hospodárstvo Európy na udržateľnejšie a obehové (Akčný plán pre obehové hospodárstvo). Vďaka nim sa z európskych podnikov a spotrebiteľov stanú poprední producenti a používatelia udržateľných alternatívnych metód na svete bez ďalšieho odpadu v moriach a oceánoch, čo pomôže riešiť problémy celosvetového dosahu. Dnešnú predbežnú dohodu musí teraz oficiálne schváliť Európsky parlament a Rada EÚ. Po jej schválení bude nová smernica uverejnená v Úradnom vestníku EÚ a členské štáty ju budú musieť po 2 rokoch zapracovať do svojich právnych predpisov.

Tlačová správa

Zverejnené 19. december 2018