Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Register transparentnosti oslavuje prvé výročie s vyše 5 150 registráciami, zapojením Rady a verejnou konzultáciou

Register transparentnosti oslavuje prvé výročie s vyše 5 150 registráciami, zapojením Rady a verejnou konzultáciou

Register transparentnosti, spoločný pre Európsky parlament a Komisiu (a určený pre subjekty, ktoré sa zaoberajú presadzovaním či zastupovaním záujmov, lobovaním atď.), 23. júna oslávil prvé výročie svojho vzniku. Elektronický register poskytuje občanom podrobné informácie o tom, kto sa usiluje podporiť a ovplyvniť tvorbu európskej politiky, a predstavuje podnetný príklad spolupráce medzi inštitúciami EÚ.
Toto výročie sa časovo prelína s rozhodnutím Rady ministrov, ktorá si takisto želá byť zastúpená prostredníctvom pozorovateľa vyslaného na spoločný sekretariát, ktorý zabezpečuje každodennú správu registra.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič vyhlásil: „Nový register transparentnosti má za sebou veľmi sľubný prvý rok. Počty zaregistrovaných subjektov hovoria samy za seba. Rovnakým kódexom správania je teraz vo vzájomných vzťahoch s našimi inštitúciami viazaných vyše 5 150 organizácií a registrácie majú naďalej stúpajúci trend.“

„Rozhodnutie Rady zapojiť sa ako pozorovateľ je takisto signálom pre verejnosť, že všetky tri hlavné inštitúcie EÚ v tejto dôležitej oblasti spolupracujú. Veľmi by som uvítal čo najskoršiu plnú účasť Rady v registri transparentnosti.“

S cieľom vytvoriť základy pre zhodnotenie stavu v budúcom roku a pripraviť podklady pre vypracovanie prvej výročnej správy o fungovaní registra sa pre zainteresované strany začala verejná konzultácia, ktorá potrvá do 31. augusta 2012.

Toto výročie znamená aj oficiálne uzatvorenie predchádzajúceho registra záujmových skupín, ktorý Komisia vytvorila v roku 2008. Počas 12 mesačného prechodného obdobia organizácie figurujúce v predchádzajúcom registri postupne prešli do nového, zatiaľ čo nové registrácie boli zaevidované už iba v spoločnom registri transparentnosti.

Súvisiace informácie


Webová stránka verejnej konzultácie o registri transparentnosti
Webová stránka registra transparentnosti

Zverejnené 22. jún 2012