Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Spoločné vyhlásenie prvého podpredsedu Timmermansa, podpredsedu Ansipa a komisárok Jourovej a Gabrielovej pri príležitosti Dňa ochrany údajov

Spoločné vyhlásenie prvého podpredsedu Timmermansa, podpredsedu Ansipa a komisárok Jourovej a Gabrielovej pri príležitosti Dňa ochrany údajov

V pondelok 28. januára je Deň ochrany údajov. Pri tejto príležitosti vydali spoločné vyhlásenie prvý podpredseda EK Frans Timmermans, podpredseda Andrus Ansip a komisárky Věra Jourová a Maria Gabriel.

„Deň ochrany údajov tento rok pripadá na dátum presne osem mesiacov po nadobudnutí účinnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov z 25. mája 2018. Sme hrdí na to, že sme zaviedli najsilnejšie a najmodernejšie pravidlá ochrany údajov na svete, ktoré sa pomaly stávajú celosvetovým štandardom.

Prípad spoločností Facebook/Cambridge Analytica a nedávne incidenty v oblasti ochrany údajov sú dôkazom toho, že robíme správnu vec. Nejde totiž len o ochranu nášho súkromia, ale aj o ochranu demokracie a zabezpečenie udržateľnosti našich hospodárstiev, ktoré sú založené na údajoch.

Jedným z hlavných cieľov všeobecného nariadenia o ochrane údajov je posilniť postavenie ľudí a poskytnúť im väčšiu možnosť kontroly nad jedným z najhodnotnejších zdrojov moderného hospodárstva – nad ich osobnými údajmi. Tento cieľ vieme dosiahnuť len vtedy, ak si ľudia začnú plne uvedomovať svoje práva a dôsledky svojich rozhodnutí.

Pozitívny vplyv nových pravidiel sa už začína prejavovať. Občania si stále viac uvedomujú dôležitosť ochrany údajov a svojich práv v tejto oblasti a tieto práva si zároveň začínajú aj uplatňovať, ako to vyplýva z každodennej praxe vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných údajov, ktoré do dnešného dňa evidujú od občanov viac než 95 000 sťažností."
píše sa vo vyhlásení.


Celé vyhlásenie
Infografika – GDPR v konkrétnych číslach
Informačný prehľad – vyvracanie mýtov
Online nástroj
Usmernenie Komisie
Výzva na predkladanie návrhov určená pre orgány pre ochranu osobných údajov

Zverejnené 28. január 2019