Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Ďalší ročník obľúbenej súťaže Mladý Európan je tu!

Ďalší ročník obľúbenej súťaže Mladý Európan je tu!

Zastúpenie Európskej komisie a 10 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasujú tento rok už štrnásty ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Záštitu nad súťažou v roku 2019 prevzal vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku pán Ladislav Miko. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR.

Prvé kolo regionálnych súťaží bude pozostávať z vedomostného testu o Európskej únii. V druhom kole preukážu súťažiaci svoje jazykové vedomosti v súťažnej jazykovej tajničke. Do tretieho kola regionálnych súťaží postúpia tri najlepšie súťažiace družstvá, v ňom ich čakajú zaujímavé vedomostné otázky doplnené obrázkami. Víťazi regionálnych kôl postupujú do finálneho celonárodného kola.

Pozor dôležité!!!
Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Rumunsku, alebo o Fínsku, teda krajine, ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2019.
Projekt môžu študenti vypracovať ako súčasť školského kola súťaže, ktoré by predchádzalo vyslaniu tímu reprezentujúceho školu na regionálnom kole. Rozsah textu na minimálne dve A4 strany by mal z pohľadu študentov predstaviť túto členskú krajinu, jej históriu, geografiu či kultúru a zároveň zachytiť jej pôsobenie z perspektívy člena Európskej únie.
Tento projekt je potrebné zaslať najneskôr do 26. marca 2019.
Uvedený projekt bude v regionálnom kole hodnotený. Tím zaň môže získať maximálne 20 bodov. Na jeho obsahu zároveň budú založené prezentácie tých tímov, ktoré postúpia do finále národného kola súťaže.

V prípade záväzného záujmu Vašej školy o účasť vo vedomostnej súťaži „Mladý Európan 2019", vyplňte, prosíme, priložený formulár prihlášky a zašlite ho OBRATOM a najneskôr do pondelka 18.marca na adresu:

Europe Direct Trenčín
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/ 20A
911 01 Trenčín

alebo elektronicky: europe.direct@tsk.sk

V prípade veľkého záujmu o účasť v súťaži zo strany stredných škôl cieľového regiónu centra Europe Direct Trenčín zaradíme do jej tohtoročného kola max. prvých 15 prihlásených škôl, podľa dátumu a času doručenia prihlášky.

V prílohe nájdete Prihlášku do súťaže, Súťažný poriadok ME 2018 a Štatút súťaže ME 2018.
Dokumenty na stiahnutie:
Štatút súťaže ME 2019.pdf (PDF, 157 kB)
Súťažný poriadok ME 19.pdf (PDF, 169 kB)
Prihláška do súťaže Mladý Európan 2019.doc (DOC, 57 kB)

Zverejnené 6. marec 2019