Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Medzinárodný deň žien 2019: rovnosti je viac, ale zmena je pomalá

Medzinárodný deň žien 2019: rovnosti je viac, ale zmena je pomalá

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vydala Komisia svoju tohtoročnú správu o rovnosti medzi ženami a mužmi v EÚ.

Dobrou správou je, že Európa napreduje; na druhej strane zmenu treba urýchliť.

V dnešnej správe sa ukazuje, že hoci sa v rodovej rovnosti dosiahol určitý pokrok, ženy sa aj naďalej v mnohých oblastiach stretávajú s nerovnosťou:

- v roku 2017 dosiahla zamestnanosť žien v EÚ rekordných 66,4 %, ale situácia je v každom členskom štáte iná. Minulý rok dostalo v rámci európskeho semestra 8 členských štátov odporúčanie, aby zvýšili účasť žien na trhu práce (Rakúsko, Česko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Taliansko, Poľsko a Slovensko)
- ženy majú v priemere o 16 % nižšie platy ako muži, takže ich viac ohrozuje chudoba. To sa premieta do rozdielu v dôchodkoch žien a mužov, ktorý v roku 2017 dosiahol 35,7 %
- ženy stále zďaleka nie sú dostatočne zastúpené v parlamentoch a vo vládach (v EÚ stoja ženy na čele len 6 z 28 národných parlamentov a 7 z 10 poslancov národných parlamentov v EÚ sú muži. Zastúpenie žien v ministerských funkciách sa dostalo na 30,5 %
- v podnikateľskom svete je naďalej realitou tzv. sklenený strop, vo veľkých kótovaných spoločnostiach v EÚ zastávajú ženy len 6,3 % najvyšších výkonných pozícií

Podľa nedávnej dohody na smernici o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom budú mať otcovia po narodení dieťaťa nárok na minimálny európsky štandard 10-dňovej platenej otcovskej dovolenky s príspevkom na úrovni nemocenských dávok. Posilní sa súčasné právo na 4 mesiace rodičovskej dovolenky, z ktorých budú 2 mesiace medzi rodičmi neprenosné. Výšku príspevku za tieto 2 mesiace stanovia členské štáty. Smernica obsahuje aj ustanovenia o novom európskom nároku každého opatrovateľa na 5 dní opatrovateľskej dovolenky ročne.

V novembri 2018 bolo zo 749 poslancov Európskeho parlamentu (EP) 36,4 % žien, čo je oproti najvyššej úrovni z roku 2016 mierny pokles. Vytrvalé úsilie Európskej komisie dosiahnuť do roku 2019 40-percentné zastúpenie žien vo svojom strednom a vyššom manažmente však prináša výsledky. Podiel žien vo vedúcich pozíciách dosiahol na všetkých úrovniach 39 %. Činnosť Komisie v oblasti politiky rodovej rovnosti je založená na dokumente „Strategický záväzok pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019“.

Ako sú na tom ženy vo vedúcich pozíciách?

Dnes zverejnil Eurostat aktuálne štatistiky týkajúce sa zastúpenia žien na rôznych úrovniach riadenia. Najviac žien v manažérskych pozíciách má Lotyšsko (56%), je to jediný členský štát, kde sú ženy v tejto kategórii vo väčšine. So 49% manažérok nasledujú Bulharsko a Estónsko, Poľsko a Slovinsko majú 47% manažérok. Na Slovensku je to 40%, čo je ešte stále viac ako priemer EÚ (36%). Na opačnom konci rebríčka sú Luxembursko (15%), Cyprus (23%), Česko, Dánsko, Taliansko a Holandsko – 29%. Ďalšie zaujímavé čísla nájdete v priloženom prieskume.

Tlačová správa
Správa o rodovej rovnosti 2019
Verejná konzultácia o rovnosti v odmeňovaní otvorená do 5. apríla 2019
Spotlight: EÚ pre ženy – kompletné informácie o tom, čo EÚ robí pre ženy
Vyhlásenie Komisie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2019
Index rodovej rovnosti EIGE


Dokumenty na stiahnutie:
Informačný prehľad: Rok sústredeného boja proti násiliu na ženách .pdf (PDF, 221 kB)
Akcia EÚ zameraná na ženy.pdf (PDF, 1274 kB)
Eurostat_zeny.pdf (PDF, 484 kB)

Zverejnené 7. marec 2019