Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Európsky týždeň mládeže

Európsky týždeň mládeže

Dnes začal už v poradí deviaty ročník Európskeho týždňa mládeže s hlavnou témou „Demokracia a ja“.

V súvislosti s touto iniciatívou bol dnes zverejnený aj prieskum Eurobarometer, o názoroch mladých ľudí na to, ako vytvoriť silnejšiu a jednotnejšiu Európu.

Z prieskumu vyplýva, že pre viac ako dve tretiny mladých ľudí (67 %) by hlavnou prioritou činnosti EÚ v nasledujúcich desiatich rokoch mala byť ochrana životného prostredia a boj proti zmene klímy. Ako druhú a tretiu prioritu určili zlepšenie vzdelávania a odbornej prípravy vrátane voľného pohybu študentov, učňov a žiakov (56 %) a boj proti chudobe, hospodárskym a sociálnym nerovnostiam (56 %).

Slovenskí respondenti sa vyjadrili, že hlavnou prioritou činnosti EÚ v nasledujúcich desiatich rokoch by mala byť ochrana životného prostredia a boj proti zmene klímy (57%), boj s chudobou a ekonomickou nerovnosťou (46%) a podpora zamestnanosti a boj s nezamestnanosťou (46%).

Až 72 % (SK - 77%) opýtaných mladých ľudí uviedlo, že od chvíle, keď mohli voliť až do dnešného dňa hlasovali na miestnej, vnútroštátnej alebo európskej úrovni.

Komisia počas tohto týždňa uverejní aj nové číselné údaje o využívaní záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

Tlačová správa
Prieskum Eurobarometer „Ako vytvoriť silnejšiu a jednotnejšiu Európu?“ - názory mladých ľudí
Európsky týždeň mládeže
Európsky zbor solidarity
Program Erasmus+
Kampaň EUandME

Zverejnené 29. apríl 2019