Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Jednoduchšie úvery pre mladých farmárov

Jednoduchšie úvery pre mladých farmárov

Európska komisia a Európska investičná banka (EIB) od dnes poskytnú balík úverov v celkovej výške jednej miliardy EUR s cieľom zlepšiť prístup k financovaniu pre poľnohospodárov EÚ, a to najmä pre mladých poľnohospodárov.

V roku 2017 banky zamietli 27 % žiadostí o úver, ktoré im predložili mladí poľnohospodári v EÚ, pričom iným poľnohospodárom zamietli iba 9 % žiadostí o úver.

Program budú riadiť na úrovni členských štátov banky a lízingové spoločnosti pôsobiace v celej EÚ. Zúčastnené banky by mali poskytnúť rovnakú sumu, ako je suma, ku ktorej sa zaviazala EIB, čím by celková suma predstavovala 2 miliardy EUR, a prioritu by mali mať mladí poľnohospodári.

Program bude riešiť mnohé zo súčasných nedostatkov, s ktorými sa poľnohospodári stretávajú:

- nižšie úrokové sadzby,
- dlhšie obdobie (až 5 rokov) na začatie splácania úveru,
- dlhšie obdobie na splatenie celého úveru (až 15 rokov),
- pridaná flexibilita v závislosti od podmienok, s cieľom reagovať na volatilitu cien v poľnohospodárskom odvetví, aby sa zabezpečilo, že poľnohospodári budú naďalej schopní splácať úvery aj v ťažkých obdobiach (napríklad prostredníctvom obdobia „pauzy/odkladu“, čo poľnohospodárom umožní, aby niekoľko mesiacov nemuseli splácať úver).


Tlačová správa


Dokumenty na stiahnutie:
Brožúra „Spoločná iniciatíva na zlepšenie prístupu k financovaniu pre mladých poľnohospodárov v Európskej únii“.pdf (PDF, 1373 kB)
Brožúra „Používanie finančných nástrojov na zníženie vplyvu volatility cien v poľnohospodárstve“.pdf (PDF, 968 kB)
Prieskum finančných potrieb a prístupu k financovaniu poľnohospodárskych podnikov v EÚ.pdf (PDF, 2713 kB)

Zverejnené 29. apríl 2019