Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > EÚ zriaďuje hasičskú leteckú flotilu na blížiace sa obdobie lesných požiarov

EÚ zriaďuje hasičskú leteckú flotilu na blížiace sa obdobie lesných požiarov

V rámci prípravy na hroziace lesné požiare počas blížiaceho sa leta Európska komisia predstavila prvú flotilu hasičských lietadiel v rámci nového systému rescEU na riešenie prírodných katastrof.

Spočiatku bude flotilu rescEU tvoriť 7 hasičských lietadiel a 6 vrtuľníkov, Komisia však spolupracuje so zúčastnenými krajinami na doplnení ďalšieho vybavenia.

Svoje lietadlá a vrtuľníky poskytlo dočasnej flotile rescEU na rok 2019 už 5 členských štátov EÚ, ktoré boli v posledných rokoch často postihnuté lesnými požiarmi. Dlhodobým cieľom je pridať ďalšie kapacity a vybavenie, vybudovať stabilnejšiu rezervu rescEU.


Tlačová správa
Otázky a odpovede – EÚ, ktorá chráni: plán EÚ na posilnenie civilnej ochrany nadobudol účinnosť


Dokumenty na stiahnutie:
Informačný prehľad.pdf (PDF, 757 kB)

Zverejnené 21. máj 2019