Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Čo odporúča Európska komisia Slovensku?

Čo odporúča Európska komisia Slovensku?

Európska komisia dnes predložila odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2019, v ktorých sú uvedené usmernenia hospodárskej politiky pre všetky členské štáty EÚ na nadchádzajúcich 12 až 18 mesiacov.

Dnešné odporúčania poskytujú členským štátom usmernenia, ako primerane reagovať na pretrvávajúce či nové hospodárske a sociálne výzvy a ako splniť hlavné spoločné politické ciele. Obsah odporúčaní odráža celkové priority stanovené v ročnom prieskume rastu na rok 2019 a v odporúčaní na rok 2019 o hospodárskej politike eurozóny, ktoré boli vydané v novembri. Odporúčania vychádzajú z podrobnej analýzy správ o jednotlivých krajinách uverejnených vo februári a z hodnotenia národných programov predložených v apríli.

Odporúčania pre Slovensko nájdete v infografike v prílohe.Dokumenty na stiahnutie:
Infografika - Odporúčania pre Slovensko.pdf (PDF, 209 kB)

Zverejnené 5. jún 2019