Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Boj proti zmenám klímy môže zvýšiť hospodársky rast a počet pracovných miest, tvrdí sa v prieskume 2019

Boj proti zmenám klímy môže zvýšiť hospodársky rast a počet pracovných miest, tvrdí sa v prieskume 2019

Komisia dnes uverejnila ročný prieskum vývoja zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe (ESDE) za rok 2019.

Na pozadí celosvetových dlhodobých trendov, akými sú starnutie, globalizácia, technologické transformácie a zmena klímy, je prieskum ESDE 2019 venovaný téme udržateľnosti. Zo správy vyplýva, že boj proti zmenám klímy úzko súvisí s udržaním hospodárskeho rastu. Je v nej navrhnutých niekoľko politických riešení, ktoré umožnia zachovať konkurencieschopnosť EÚ, udržať rast a umožniť, aby z neho mali prínos všetci obyvatelia EÚ i budúce generácie a zároveň napĺňať ambiciózny plán prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo.

Ak chce EÚ aj naďalej hospodársky rásť, potrebuje investovať do zručností svojich ľudí a do inovácie. Najlepšie hospodárske výsledky v EÚ dosahujú práve spoločnosti, ktoré čo najviac investujú do odbornej prípravy svojich zamestnancov a do skvalitňovania ich pracovných podmienok. Prieskum tiež potvrdil, že sociálne investície (ako napr. dostupnosť zariadení ponúkajúcich starostlivosť o dieťa alebo jeho predškolské vzdelávanie) zvyšuje produktivitu práce a kvalitu života ľudí. Vďaka cenovo dostupnému a adekvátnemu bývaniu môžu Európania využiť svoj potenciál na trhu práce a nájsť si svoje miesto v spoločnosti.


Tlačová správa
Prieskum vývoja zamestnanosti a sociálnej situácie za rok 2019


Dokumenty na stiahnutie:
Prehľad: Trendy v zamestnanosti a sociálnej situácii v roku 2019: sociálne vplyvy zmien klímy pod lupou.pdf (PDF, 283 kB)
Nový strategický program na roky 2019 – 2024.pdf (PDF, 9258 kB)

Zverejnené 4. júl 2019